Pilot plastic soep

Veel plastic afval komt door menselijk toedoen in het milieu terecht. Dit plastic verplaatst zich via wind en water, ook (tot) in de Waddenzee. Het blijft liggen op de stranden van de eilanden, op de droogvallende zandplaten, tussen zeewier, etc. De plastic soep brengt op die manier zware schade toe aan de ecologie en de uitstraling van het Werelderfgoed Waddenzee.

Het probleem met plastic afval is dat het niet vergaat. Het brokkelt slechts af in kleine stukjes micro-plastic. Vissen en andere levende organismen in de zee zien het micro-plastic aan voor voedsel en/of raken erin verstrikt.

Ook in het Waddengebied bestaan er verschillende initiatieven om de plastic soep op te ruimen. Het is echter de vraag of tussen deze initiatieven al voldoende wordt samengewerkt en of de initiatieven zo op elkaar aansluiten dat ook de afvalketen wordt gesloten. PRW verbindt partijen om zo met elkaar het plasticprobleem aan te pakken.

Vanaf 2017 gaan alle natuurbeheerders in het Waddengebied gezamenlijk aan de slag om het plastic probleem in Werelderfgoed Waddenzee aan te pakken. Onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) hebben de beheerders nu een actieplan met 12 acties goedgekeurd.