Richtlijn voor plastic opruimen in Waddenzee

donderdag 7 juli 2016

Wat moet je nu wel en niet opruimen langs het strand? Die vraag wordt steeds actueler nu meer en meer mensen zich realiseren wat de schadelijke gevolgen zijn van zwerfafval in Werelderfgoed Waddenzee. Doe Eens Wad heeft daarom in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee een richtlijn opgeschreven wat je moet doen met rondslingerend afval.

Een belangrijk punt in de richtlijn is dat verboden gebied, gewoon verboden gebied blijft. Ookal ligt er afval. Daar afval ruimen, werkt verstorend en doet meer kwaad dan goed. Ook wordt gevraagd om afstand te houden tot vogels en zeehonden. In de richtlijn staat verder dat het heel belangrijk is om plastic op te ruimen. Probeer bij het verwijderen zo min mogelijk de bodem te beroeren. Haal plastic draadjes bijvoorbeeld tussen zeewier vandaan, maar laat het zeewier liggen. Dit heeft een belangrijke functie in het ecosysteem: voedsel, beschutting en duinvorming.

Het ontwikkelen van de richtlijn is een directe uitkomst van een bijeenkomst eind 2015  over plastic. Daar werd het probleem gesignaleerd en kreeg het een gezicht doordat verschillende partijen aangaven hoeveel plastic zij wel niet tegenkomen op het strand. Inmiddels wordt er op verschillende manieren aan gewerkt. De richtlijn is geschreven op basis van gesprekken met beheerders, (vrijwillige) afvalopruimers en natuurdeskundigen.

Plastic Probleem
Plastic (en ander afval) is een groeiend probleem in Werelderfgoed Waddenzee.  Steeds meer mensen willen hun handen uit de mouwen steken om een bijdrage te leveren aan het verhelpen van het plastic probleem. Een actueel voorbeeld daarvan is de oproep van fotomodel Doutzen Kroes om gewoon een zak mee te nemen naar het strand en in elk geval je eigen rommel op te ruimen. Lianne Huzen van het Programma naar een Rijke Waddenzee juicht dit soort initiatieven toe. ,,Maar raap niet zomaar alles op. Bij het opruimen in een kwetsbaar gebied als de Wadden is het van groot belang dat dit gebeurt op een verantwoorde wijze, zoals we het in de richtlijn hebben opgeschreven. ”

Vragen en meldingen graag via:  afval@waddenzee.nl

UPDATE: tv-item van Omrop Fryslân