Vierde werkcongres plasticvrije Waddenzee in Lauwersoog

maandag 12 november 2018

Op donderdagmiddag 29 november wordt het vierde werkcongres over een plasticvrije Waddenzee georganiseerd. De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners, beheerders en beleidsmakers die actief zijn tegen plastic in Werelderfgoed Waddenzee.

Inmiddels heeft de organisatie al veel aanmeldingen mogen ontvangen. Het werkcongres zit dan ook helemaal vol.

Korte power-presentaties

Het programma kent enkele korte presentaties, waaronder:

  • Floris van Bentum/RWS vertelt over inspirerende voorbeelden hoe elders in de wereld in gebieden met de werelderfgoed-status wordt gewerkt om verontreiniging door zwerfafval tegen te gaan. En wat zijn kansrijke voorbeelden voor de (trilaterale) Waddenzee?
  • Elisa Bravo Rebolledo presenteert de eerste bevindingen van het monitoringsonderzoek zwerfvuil in het Waddengebied, dat ze samen met de Waddenunit uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat. En wat betekenen de bevindingen voor een plasticvrije Waddenzee?
  • Wouter Jan Strietman/WUR vertelt over de stand van zaken van het onderzoek naar alternatieven voor vispluis.

Van actieplan naar community

De afgelopen twee jaar is er door de beheerders gewerkt aan het Actieplan Plasticvrije Waddenzee. Het Actieplan eindigt eind 2018. Vanuit de beheerders is er de wens de ontstane samenwerking voort te zetten in een community Plastic Vrije Waddenzee; een netwerk voor burgers, bedrijven en beheerders. RWS wil deze community / dit netwerk gaan opbouwen en leiden en heeft hiervoor Judith Harrewijn in de arm genomen als “kwartiermaker”. Judith gaat in haar presentatie in op de kracht van netwerken en op gezamenlijk impact maken: hoe maken we als community concrete resultaten zichtbaar!

pop-up tentoonstelling

Wat zijn de resultaten bij de verschillende projecten? En wat zijn onze ideeën voor nieuwe initiatieven voor een plasticvrije Waddenzee? Met elkaar maken we een pop-up tentoonstelling onder begeleiding van Nienke Dijkstra/Doe eens Wad. Met de inbreng van de tentoonstelling gaan we in gesprek over o.a. nieuwe kansen en initiatieven en het zichtbaar maken van resultaten.

Rijke Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee lanceerde in 2016 samen met alle beheerders in het Waddengebied een actieplan tegen de plasticvervuiling. Het Actieplan maakt onderdeel uit van de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee. Het is één van de resultaten na de brandbrief van Nienke Dijkstra over plastic vervuiling in dit Werelderfgoedgebied. In het Actieplan zijn samenwerking, voorlichting, opruimacties en het aanjagen van circulaire economie belangrijke speerpunten. PRW organiseert nu voor de vierde keer een werkcongres.