Hoe komt de Plastic Soep in en uit de Waddenzee?

dinsdag 1 maart 2016

Wereldwijd is de Plastic Soep in zee een oprukkend fenomeen dat steeds meer aandacht krijgt en vraagt. Ook ons Werelderfgoed Waddenzee is besmet met plastic. Hoe komt plastic in het milieu terecht? Daarop is maar één antwoord: via mensen.

Via de wind en water verplaatst het zich vervolgens, waardoor het via deze volop aanwezige fenomenen terugkomt in  het Waddengebied. Dat legt Nienke Dijkstra uit in een artikel dat onlangs in het Friesch Dagblad stond. Dijkstra is schipper en innovator in de Waddenzee. Namens het Programma naar een Rijke Waddenzee zet zij zich in voor een betere inzameling van plastic in het Waddengebied.

Prikkeldraad
Het plastic dat met het water wordt meegevoerd in het Waddengebied blijft liggen op de stranden van de eilanden, op de droogvallende zandplaten, tussen zeewier, mossel- en oesterbanken, tussen de kustwering en op en tegen de dijken, tot in het prikkeldraad van de omheining van weilanden. Om vanaf daar eventueel door de wind nog weer verder meegenomen te worden.

Dijkstra geeft aan dat plastic zware schade toebrengt aan de ecologie van dit unieke gebied. “Dat kunnen we toch niet laten gebeuren?” Zoals via mensen plastic in het milieu komt, zo kunnen mensen het er ook uit halen en er voor zorgen dat het er niet meer in komt.

Rijke Waddenzee
Vanuit PRW zal de focus dit jaar liggen op het gesloten krijgen van de afvalketen, het in beeld brengen van de verschillende al aanwezige initiatieven in het Waddengebied en het ontwikkelen van een handreiking voor opruimen in harmonie met de ecologie van het gebied.

Meer info
–        Volledig artikel (PDF, 0,2 Mb)
–        Bijeenkomst Plastic

FOTO: Doe eens Wad