Feestelijke ondertekening intentieverklaring Dark Sky

zondag 30 oktober 2016

De intentie-overeenkomst voor een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is afgelopen weekend op een feestelijk manier ondertekend. Met cultuur, inspirerende verhalen en muziek.

De ondertekening vond plaats op Zwarte Haan en er werd afgetrapt met een wandeling waarbij duisternis over drie thema’s werd behandeld: economie, ecologie en cultuur.

Zo’n vijftig aanwezigen liepen vervolgens via een 400 jaar oude slaperdijk richting een neoclassicistische boerderij. Hier vertelde Lammert de Hoop van Santiago aan het Wad over de culturele kansen die meer duisternis biedt. Zwarte Haan is namelijk het beginpunt van de Noordelijkste aanlooproute voor de Europese pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.

Ondertekening Intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Meindert van Dijk/Milieufoto.nl
Ondertekening Intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Meindert van Dijk/Milieufoto.nl

Santiago aan het Wad
De hoop vertelde over de geschiedenis, maar gaf ook aan graag een keten te zien van “sterrenschuren” in het Waddengebied: Beschutte plekken waar je via goede telescopen kunt genieten van de sterrenhemel. De eerste zou in elk geval klaar moeten zijn voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018.

Daarna ging de wandeling verder naar de Waddenhoeve. Tegenwoordig een woonhuis, maar vroeger een plek voor moeilijk opvoedbare kinderen. Een toepasselijk decor waar vader Henk Folmer (Hoogleraar Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen) en zoon Eelke Folmer (Ecoloog bij het Nioz en voorzitter van de Jonge Waddenacademie) een presentatie gaven over de economie en ecologie van duisternis.

Economie & Ecologie
Elke Folmer gaf aan  dat overmatig kunstlicht invloed heeft op de natuur. Vogels raken bijvoorbeeld gedesorienteerd en natuurlijk gedrag wordt belemmerd. Zijn Vader Henk Folmer pleitte er voor om duisternis economische waarde te geven. Nu is dat niet het geval waardoor overheden te makkelijk kiezen voor kunstlicht in plaats van de natuurlijk waarde van duisternis.

De wandeling werd afgesloten met muziek. Wereldmuziekgroep RemoliNo gaf alvast een voorproefje van “Skaad oer it Waad”. Dit is de nieuwe compositie van Herman Peenstra, waarbij de nacht de inspiratie vormde.

Intentieverklaring
Om te zorgen dat de nachtelijke duisternis in het Waddengebied behouden blijft, hebben 43 noordelijke gemeenten, provincies, Waddenzeehavens en natuurorganisaties afgelopen zaterdagavond een intentieverklaring getekend. Zij willen een Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee begeleidde dit proces. Elke ondertekenaar verplicht zich om voor 2018 minimaal één maatregel te nemen die de lichtuitstoot vermindert. Een lichtdeskundige helpt de partijen hiermee.

Sfeerimpressie
Milieufotograaf Meindert van Dijk maakte meerdere foto’s van de ondertekening. Een sfeerimpressie vindt u op deze webpagina.

 

FOTO: Meindert van Dijk | Milieufoto.nl