Vervolgstappen Dark Sky Waddengebied

donderdag 24 november 2016

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt tevreden terug op de intentieverklaring voor een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied, tijdens de Nacht van de Nacht. Inmiddels wordt er al weer hard gewerkt aan de vervolgstappen.

PRW wil graag de positieve energie van de ondertekening op Zwarte Haan vast houden. Daarom is het belangrijk om snel stappen te zetten in het proces om de duisternis in het Waddengebied te versterken.

Samenhang Waddenprovincies
Zo worden op dit moment de afspraken met Bureau Clafis vastgelegd. Binnenkort gaat er dan een lichttechnicus aan de slag. Bovendien is PRW in gesprek met de provincie Fryslân om de samenhang met het Interreg project Night Light in kaart te brengen.

Ook is er tussen de provincies contact over de monitoringsbehoefte  over duisternis. Mogelijk wordt dit opgenomen in de plannen rondom de basismonitoring vanuit de Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee.

Factsheets
PRW is inmiddels aan de slag om factsheets te maken.  Dit resulteert in een beknopte rapportage met een overzicht van:

  • de stand van de techniek met betrekking tot verlichting en bijbehorende toepassingsmogelijkheden, gericht op het beperken van lichthinder;
  • een update van de wetenschappelijke inzichten met betrekking tot de betekenis van duisternis voor mens en dier en
  • een overzicht van best practises om duisternis te versterken.

Eind dit jaar moet er een Programmaplan klaar zijn met alle fysieke maatregelen die nu als eerste genomen kunnen worden.  Het plan kent ook een apart deel over de beleving van duisternis.

Bijeenkomsten
NMF Noord-Holland organiseert op 30 november  een inspiratiebijeenkomst over de  versterking van duisternis. Op 15 december  organiseren Programma Waddenzeehavens en Programma naar een Rijke Waddenzee een ‘Werkatelier Innovaties duurzaam havenbedrijf van Wereldklasse’.