Dark Sky in de trilaterale picture

donderdag 21 november 2019

Op dinsdag 19 november gaf Nynke-Rixt Jukema namens Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een presentatie over Dark Sky voor het Wadden Sea Forum. Dit onafhankelijk platform van alle belanghebbenden in Duitsland, Denemarken en Nederland draagt de duurzame ontwikkeling van de trilaterale Waddenzee een warm hart toe. Daaronder valt ook het belang van duisternis en de mogelijkheden om via duisternis meer toeristische activiteiten te ontwikkelen. Zo komt Dark Sky steeds beter op de trilaterale agenda te staan.

Intentieverklaring

In de vorige programmaperiode van PRW (2015-2018) is samen met veel partijen gewerkt aan meer aandacht voor duisternis: het belang van duisternis, de mogelijkheden om meer duisternis te creëren en de economische kansen die het genieten van duisternis kan bieden. In 2016 ondertekenden 43 partijen in het Nederlandse Waddengebied de intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied.

Meer duisternis beleven

Verschillende partijen, waaronder Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur- en Milieu Federaties van de 3 Wadden-provincies, de RUG en Keunstwurk, hebben een Waddenfondsaanvraag ingediend voor het creëren van meer mogelijkheden voor het beleven van duisternis. PRW speelde een verbindende rol in het gezamenlijke formuleren van dit programma.

Trilateraal programma

Nu richten we de aandacht op het bouwen van een trilateraal programma. Onlangs zaten we met partners van de eilanden Spiekeroog, Pellworm en Mandö om tafel. Alle drie de eilanden zijn op weg naar hun Dark Sky Park certificering. Uitwisseling van ervaringen stond centraal tijdens deze eerste bijeenkomst. Ieder is bezig met het vergroten van duisternis. Het blijkt dat wij in het Waddengebied al wel veel meer ervaring hebben opgebouwd met het “beleven van de duisternis”. Bijvoorbeeld het organiseren van Nacht van de Nacht activiteiten en speciale Dark Sky arrangementen. Er was veel interesse naar onze ervaringen. Partijen bevestigden de wil om gezamenlijk tot een Dark Sky programma te komen.

Dark Sky op trilaterale agenda

Nadat het bevorderen van duisternis in Waddenzee Werelderfgoed op de trilaterale ministersconferentie in 2018 aan bod kwam, mochten we nu aan het Wadden Sea Forum een toelichting te geven. Ook staat al een toelichting aan de partners van PROWAD op de agenda. De tijd lijkt rijp dat steeds meer mensen het belang van duisternis onderkennen en daarmee ook de mogelijkheden om via duisternis meer toeristische activiteiten te ontwikkelen. Aan onze inzet zal het niet ontbreken.

Dark Sky presenatie Nynke-Rixt Jukema

 

Meer informatie:
bij Sonja van der Graaf, proces- en projectmanager bij PRW, E sonja.vandergraaf@rvo.nl T 06 1148 7120