Duisternis als unieke natuurbeleving Waddenzee

dinsdag 3 mei 2016

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaat samen met Stichting Feel the Night een verkenning uitvoeren voor een Dark Sky Park Waddengebied om duisternis als kwaliteit van dit Werelderfgoedgebied te vergroten.

Duisternis wordt steeds meer erkend als een landschappelijke kwaliteit zowel voor de natuur als voor de economie (toerisme). De Waddenzee is een van de duisterste plekken van Nederland.

Op dit moment lopen er al verschillende initiatieven in het Waddengebied voor Dark Sky Park(jes), zo is de Boschplaat al een Dark Sky Park en zijn er verkenningen gaande voor het Lauwersmeer en Schiermonnikoog. De gemeente Ameland wil het eiland zo snel mogelijk omschakelen naar LED-verlichting dat kan reageren op verkeer.

Tegelijkertijd constateren veel partijen in het Waddengebied dat veel initiatieven nog teveel los van elkaar staan en dat er langs de kust nog enkele verstorende lichtspots zijn. De rol van PRW is nu om meer samenhang te brengen in de lopende initiatieven én te verkennen of we in het jaar 2018 (Leeuwarden Culturele Hoofdstad) het hele Waddengebied kunnen aanmelden als een Dark Sky Park met een aantal unieke belevenissen. De eerste stap is nu om partijen te enthousiasmeren om meer duisternis te creëren.

Inititiatiefnemer Nynke-Rixt Jukema ziet dat steeds meer partijen nut en noodzaak zien van duisternis. ,,Over 25 jaar is er nergens meer in Europa een Melkweg te zien. Steeds meer kinderen groeien op in gebieden waar geen sterren meer te zien zijn. Terwijl duisternis goed is voor de geest van de mens en van levensbelang voor de natuur.”

Na de zomer wil PRW met de Waddengemeenten, de drie Waddenprovincies en het Rijk een intentieovereenkomst ondertekenen waar we met elkaar de kwaliteit van duisternis onderstrepen en het gebied als geheel gaan aanmelden als een Dark Sky Gebied (net zoals de Grand Canyon bijvoorbeeld en Death Valley National Park).

Iedere partij die de intentie mee ondertekent, krijgt van PRW en Feel the Night advies voor het implementeren van quickwin-mogelijkheden om meer duisternis te creëren.

Duisternis is een oerkwaliteit; een unieke natuurbeleving van het Werelderfgoed.

Rijke Waddenzee
PRW streeft naar een Rijke Waddenzee voor natuur én mens. Duisternis helpt om een unieke natuurbeleving te krijgen. Bij een heldere hemel zie je in Friesland bijvoorbeeld 70 keer zoveel sterren dan in de Randstad. Bovendien verstoort kunstlicht in de nacht het natuurlijke gedrag van ondermeer vogels.

FOTO: Fjodor C Buis – Springtij