Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Structuur van de wadbodem

De visstand in de Waddenzee is de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan. In het streefbeeld van een rijke Waddenzee willen we in 2030 komen tot een evenwichtig voedselweb met gezonde populaties standvissen, trekvissen en toppredatoren (roofdieren die boven aan de voedselketen staan).

Maar zover is het nog niet. Elk jaar is er minder vis in de Waddenzee en het eind van deze trend is nog niet in zicht. In het voedselweb ontbreken vissoorten en oudere vissen komen niet of te weinig voor. Ook de kraamkamerfunctie van de Waddenzee voor soorten die vooral in de Noordzee leven, staat onder druk.
De totale biomassa is tot 10% afgenomen en het gemiddelde gewicht van een vis is gedaald van 150 gram naar 20 gram. Wat daarvan de oorzaak is en hoe dit probleem moet worden opgelost, is niet zo eenvoudig te benoemen.

Bepaalde harde structuren van de Wadbodem bieden bescherming tegen natuurlijke, maar ook tegen menselijke verstoringen. PRW kijkt nu of, en zo ja waar het aanbrengen van kunstmatige structuren in de wadbodem het voedselweb en de visstand kan helpen. Ook gaan we haven- en dijkbeheerders beter adviseren om gebieden zo in te richten dat de visstand van de Waddenzee er baat bij heeft.

PRW wil de verschillende maatregelen op een integrale manier aanpakken in de zogenaamde swimway-benadering.

Nieuws over dit project

maandag 13 augustus 2018

Praatplaat Waddenzee

PRW heeft samen met Arcadis een Praatplaat gemaakt over de Waddenzee. Hebben we harde structuren nodig voor méér biodiversiteit of moeten we juist niets doen?

meer lezen
vrijdag 7 juli 2017

Wadplaten zijn de zonnepanelen van de Waddenzee

De minuscule kiezelwieren op de wadplaten blijken de belangrijkste energiebron voor de rest van het voedselweb in de Waddenzee. Dit  resultaat is deze maand gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Ecology.

meer lezen
vrijdag 31 maart 2017

Bescherming scheepswrakken en kansen voor biobouwers in de Waddenzee

Kunstmatig aangelegde riffen van natuurlijk materiaal moeten oude historische scheepswrakken gaan beschermen in Werelderfgoed Waddenzee. Zo kan de biodiversiteit van de Waddenzee worden bevorderd en de cultuurhistorie worden beschermd. De eerste proef wordt deze zomer beoogd.

meer lezen
maandag 20 februari 2017

Hoe afbreekbaar zijn de kratjes van de Feugelpôlle?

Wadlopers komen regelmatig resten van kratjes tegen op het wad, meldt Persbureau Ameland. Maar wat is het voor materiaal en is het wel afbreekbaar?

meer lezen
woensdag 19 oktober 2016

Natuurontwikkeling en bescherming van scheepswrakken

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaan samen verkennen hoe zij de bescherming van scheepswrakken in de Waddenzee kunnen combineren met natuurontwikkeling. Er lijkt een belangrijke rol voor zeegras weggelegd.

meer lezen
dinsdag 19 juli 2016

"Richt eerst op natuurherstel bij herintroductie oester in Waddenzee"

Een succesvolle herintroductie van de oester in de Waddenzee moet zich in de eerste fase richten op natuurherstel. Op de  lange termijn kan de oester een exclusief en duurzaam Waddenzee-product worden.

meer lezen
woensdag 24 februari 2016

Platte oester biedt ook kansen voor duurzaam medegebruik in Waddenzee

Bij de mogelijke herintroductie van de platte oester in de Waddenzee liggen er niet alleen kansen voor natuurherstel, maar ook voor duurzaam medegebruik. Die conclusie valt te trekken na een bijeenkomst in de Visserijloods op Lauwersoog.

meer lezen
woensdag 17 februari 2016

PRW bekijkt mogelijkheid herintroductie platte oester

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaat de mogelijkheid verkennen of en hoe de platte oester weer teruggebracht kan worden in de Waddenzee.

meer lezen
maandag 23 november 2015

Grote riffen van schelpkokerwormen op het wad

In het middendeel van de Waddenzee, tussen Terschelling en Schiermonnikoog, heeft de Waddenunit grote riffen schelpkokerwormen (lanice conchilega) gevonden. In totaal gaat het om tientallen riffen. Sommige riffen zijn meer dan 100 hectare groot. Dergelijke aantallen en hoeveelheden zijn bijzonder.

meer lezen
donderdag 29 oktober 2015

Oesterbanken vormen rijke dis voor Wadvogels

De Waddenunit heeft in vier uur tijd, maar liefst 2026 vogels geteld op een oesterbank bij Griend. Maar wat nog opvallender was, de vogels foerageerden lang en uitgebreid op de oesterbank. Want tegenwoordig zijn oesters geen plaag meer, maar bieden ze de vogels juist een rijke dis.

meer lezen
woensdag 3 december 2014

Nu al wijze lessen voor pilot Feugelpolle

De eerste wijze lessen uit het klimaatbufferproject Feugelpolle bij Ameland zijn getrokken. Zo blijken de gegalvaniseerde stalen draden te snel door te roesten. Het eerste kunstmatige ’mosselbankje’ is daardoor weggeslagen.

meer lezen
dinsdag 21 mei 2013

Schelpenkorven als klimaatbuffer voor Zuidwest Ameland

Na de kleischelpenbank, stortstenendam, rijsthoutendammetjes en het verleggen van geultjes, is het nu tijd voor de derde maatregel bij de Feugelpôlle op Ameland. Doel is om de natuur een handje te helpen tegen de sterke waterkrachten van de geul de Borne, die de Feugelpôlle stukje bij beetje doet verdwijnen in de Waddenzee.

meer lezen
dinsdag 4 augustus 2015

Dijksma bezorgd over visstand Waddenzee

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken maakt zich zorgen over de visstand in de Waddenzee. ,,De trends zijn al vanaf de jaren tachtig niet goed. Dit geeft reden tot echte zorg.”

meer lezen
maandag 8 juni 2015

Dalende visstand Waddenzee, maar grote verschillen tussen soorten

LEEUWARDEN – De totale hoeveelheid vis in de Waddenzee laat een dalende trend zien sinds de jaren ’80. Er zijn echter grote verschillen tussen soorten. Sommige soorten dalen snel of komen al nauwelijks meer voor. Andere soorten zijn stabiel of laten zelfs een stijging zien, zo blijkt uit nieuw onderzoek in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

meer lezen
maandag 14 april 2014

Verkenning naar kansen voor herstel visstand Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) start, samen met NIOZ en IMARES, een verkenning naar de visstand in de Waddenzee. Het belangrijkste doel is om na te gaan welke kansen voor herstel er zijn.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • woensdag 16 maart 2016

  Memo: naar een rijke visstand

  2011 (pdf, 0.2 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Fish Fact Sheets

  juni 2015, (PDF, 3.8 Mb)

  naar rapport