Structuur van de wadbodem

De visstand in de Waddenzee is de afgelopen decennia sterk achteruitgegaan. In het streefbeeld van een rijke Waddenzee willen we in 2030 komen tot een evenwichtig voedselweb met gezonde populaties standvissen, trekvissen en toppredatoren (roofdieren die boven aan de voedselketen staan).

Maar zover is het nog niet. Elk jaar is er minder vis in de Waddenzee en het eind van deze trend is nog niet in zicht. In het voedselweb ontbreken vissoorten en oudere vissen komen niet of te weinig voor. Ook de kraamkamerfunctie van de Waddenzee voor soorten die vooral in de Noordzee leven, staat onder druk.
De totale biomassa is tot 10% afgenomen en het gemiddelde gewicht van een vis is gedaald van 150 gram naar 20 gram. Wat daarvan de oorzaak is en hoe dit probleem moet worden opgelost, is niet zo eenvoudig te benoemen.

Bepaalde harde structuren van de Wadbodem bieden bescherming tegen natuurlijke, maar ook tegen menselijke verstoringen. PRW kijkt nu of, en zo ja waar het aanbrengen van kunstmatige structuren in de wadbodem het voedselweb en de visstand kan helpen. Ook gaan we haven- en dijkbeheerders beter adviseren om gebieden zo in te richten dat de visstand van de Waddenzee er baat bij heeft.

PRW wil de verschillende maatregelen op een integrale manier aanpakken in de zogenaamde swimway-benadering.