Nu al wijze lessen voor pilot Feugelpolle

woensdag 3 december 2014

De eerste wijze lessen uit het klimaatbufferproject Feugelpolle bij Ameland zijn getrokken. Zo blijken de gegalvaniseerde stalen draden te snel door te roesten. Het eerste kunstmatige ’mosselbankje’ is daardoor weggeslagen.

De meest voor de handliggende oplossing is nu het vastbinden van de kratjes door middel van plasticdraden, vertelt Projectleider Sies Krap namens het Programma naar een Rijke Waddenzee. ,,Het is een pilot-project en we moeten dus leren door doen. Plastic heeft niet onze voorkeur, omdat het geen natuurproduct is, maar het gaat de andere kratjes wel op de plaats houden.”

Natuurlijke kustveiligheid
Het klimaatbufferproject Feugelpolle is een proefproject dat als doel heeft om te zien in hoeverre je de kust kunt beschermen door middel van het bouwen met natuur. Naast de kratjes van biologisch afbreekbare kokosmatten en aardappelzetmeel, is er ook een schelpenbank neergelegd en zijn er rijshoutendammen geplaatst.

,,De eerste resultaten zijn hoopgevend”, aldus Krap. ,,De banken liggen al vol met mossellarven, die kunnen uitgroeien tot mosselbanken. Deze banken zorgen voor het invangen van slib waardoor de kwelder weer kan groeien en zorgen voor voedsel voor de broedende en rustende vogels.”

Feugelpolle belangrijk voor vogels
De Feugelpolle is een kwelder aan de zuidwestkant van Ameland. In de zomer broedt hier de op een na grootste populatie grote Sterns van Europa. Het voortbestaan staat echter onder druk doordat de Waddenzee langzaam oppervlakte afsnoept van de kwelder.

Deelnemende partijen
Om ervaring op te doen met natuurlijke klimaatbuffers zijn acht partijen (Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, gemeente Ameland, Programma naar een Rijke Waddenzee, de Waddenvereniging en de vogelwacht Hollum-Ballum) het project ‘Klimaatbuffer Zuidwest Ameland’ gestart. Dit experiment is onderdeel van het landelijk innovatieprogramma ‘Natuurlijke Klimaatbuffers’.