PRW bekijkt mogelijkheid herintroductie platte oester

woensdag 17 februari 2016

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaat de mogelijkheid verkennen of en hoe de platte oester weer teruggebracht kan worden in de Waddenzee.

Vroeger was de aanwezigheid dit schelpdier de normaalste zaak van de wereld. Zo’n 150 jaar geleden bestond het oppervlakte van de Noordzee bijvoorbeeld voor zo’n 20% uit platte oesterbanken. Ook in de Waddenzee kwam het schelpdier tot in het begin van de vorige eeuw veel voor.

Belangrijke biobouwer
Mede door overbevissing, habitatdestructie en ziektes zijn de platte oesters inmiddels verdwenen in Nederland. Alleen in de Zeeuwse Delta kun je ze nog vinden.

De platte oester was ooit een belangrijke biobouwer in de Waddenzee. Op basis van praktijkproeven in Amerika en in Zeeland is er goede hoop dat een terugkeer in de Waddenzee eveneens realistisch is.  Het is de verwachting dat het terugbrengen van deze schelpdierbanken een grote bijdrage kan leveren aan natuurontwikkeling in de Waddenzee.

Kraamkamer
De oester leeft onder water en zal een functie kunnen hebben als leefgebied voor allerlei organismen: waterplanten, anemonen, ongewervelden en vissen. Zo wordt er gewerkt aan verbetering van de biodiversiteit van de Waddenzee.

PRW gaat nu eerst in kaart brengen welke locaties het meest geschikt zijn en wat betrokken partijen van het idee vinden. Op basis daarvan wordt besloten over de volgende stappen. Mogelijk wordt een plek uitgekozen waar een praktijkproef start.

Rijke Waddenzee
Herintroductie van de platte oester past binnen de strategie van de biobouwers en draagt bij aan het realiseren van het streefbeeld van een Rijke Waddenzee.

Meer informatie:
Platte oester biedt ook kansen duurzaam medegebruik
Zin en onzin van harde structuren in de Waddenzee
Overzicht Vakliteratuur over herintroductie Oester door WaddenAcademie