Schelpenkorven als klimaatbuffer voor Zuidwest Ameland

dinsdag 21 mei 2013

Kan een schelpdierenbank helpen om de Amelandse kwelder Feugelpôlle te behouden? Dat onderzoekt Staatsbosbeheer samen met 7 andere natuur- en overheidsorganisaties (waaronder het Programma naar een Rijke Waddenzee) in het experiment ‘Klimaatbuffer Zuidwest Ameland’. Doel is om de natuur een handje te helpen tegen de sterke waterkrachten van de geul het Borndiep, die de Feugelpôlle stukje bij beetje doet verdwijnen. 

Als derde en voorlopig laatste experimentele maatregel wil de projectgroep een rij korven in het verlengde van de eerder aangelegde stortstenendam plaatsen. De inhoud van de korven bestaat uit (dode) schelpen. Onderzocht wordt of zo op deze plek natuurlijke schelpdierenbankenbank kunnen ontstaan met levende mosselen en oesters die door een natuurlijke groei helpen om de Feugelpôlle kans te geven zich als broedgebied voor de sterns (zie foto) verder te ontwikkelen.

Optimale condities voor mosselbank
De sterke erosie kan het voor de schelpdieren lastig maken om zich goed te ontwikkelen. Bovendien voeden garnalen en vogels zich met jonge mosselen, hetgeen een bedreiging vormt voor de aangroei van levende mossels. De experts en de betrokken organisaties zoeken daarom naar de meest kansrijke condities voor de aangroei van mosselbanken. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van recent opgebouwde kennis in de projecten Waddensleutels en Mosselwad.

Ten zuidwesten van de Feugelpôlle wordt op basis van deze ervaring gekozen voor de genoemde korven die iets onder de 0 NAP lijn worden geplaatst. Door het “substraat” van dode oesterschelpen in de korven kunnen jonge mosselen beschutting vinden tegen garnalen en dieren op zoek naar een lekker mosselhapje. Naast de korven wordt momenteel verkend of gewerkt kan worden met biologisch afbreekbare “kratjes” waarbinnen jonge mosselen zich kunnen ontwikkelen zonder direct opgegeten te worden.

De natuur het werk laten doen
Met de uitvoering van deze maatregel hopen de betrokken partijen aanvullende kennis op te doen over de combinatie van dynamisch kustbeheer, natuurontwikkeling en recreatieve beleving. Eigenlijk is de vraag die de projectgroep steeds voor ogen houdt: Hoe kunnen we de natuur een zetje geven en haar zelf het werk laten doen? De kennis die hiermee wordt opgebouwd is vervolgens bruikbaar in andere delen van ons prachtige waddengebied.

NB: Onlangs verscheen er een film over de Feugelpôlle op Vroege Vogels: http://vroegevogels.vara.nl/media/236221

Meer informatie
http://www.rijkewaddenzee.nl/feugelpolle
http://www.klimaatbuffers.nl

FOTO: Staatsbosbeheer/M.Veenendaal