Verkenning naar kansen voor herstel visstand Waddenzee

maandag 14 april 2014

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) start, samen met NIOZ en IMARES, een verkenning naar de visstand in de Waddenzee. Ook de kennis van bijvoorbeeld vissers wordt hierin meegenomen. Het belangrijkste doel is om na te gaan welke kansen voor herstel er zijn.

De Waddenzee wordt van oudsher gekenmerkt door; de vele vissoorten, de kraamkamerfunctie en het belang voor trekvissen die van zout naar zoet zwemmen en andersom. 

De opbouw van de vispopulatie in de Waddenzee is in de afgelopen decennia echter sterk veranderd; vooral jonge vis, maar ook grote roofvissen zijn grotendeels verdwenen. Vorige week kwam deze daling van de visstand nog uitgebreid in het nieuws. Daarmee lijkt ook de functie als ‘kraamkamer’ sterk veranderd.

Oorzaken
Zijn er kansen op herstel? Is de achteruitgang het gevolg van het verdwijnen van de habitats in de Waddenzee en overgangzones van zoet naar zout? Of ligt de oorzaak veel meer bij temperatuurverandering, veranderingen op de Noordzee en aanvoer van nutriënten?

De verkenning moet de oorzaken en de daaruitvloeiende kansen voor herstel helder in beeld brengen. In het najaar worden de resultaten gepresenteerd tijdens een trilateraal symposium.  

Vismonitor
De daling van de visstand in de Waddenzee over de afgelopen 50 jaar kwam onlangs uitgebreid in het nieuws. Op een speciale website zijn de onderzoeksgegevens nu terug te vinden: http://www.waddenzeevismonitor.nl/

FOTO: NIOZ/RTL Nieuws