“Richt eerst op natuurherstel bij herintroductie oester in Waddenzee”

dinsdag 19 juli 2016

Een succesvolle herintroductie van de oester in de Waddenzee moet zich in de eerste fase richten op natuurherstel. Op de  lange termijn kan de oester een exclusief en duurzaam Waddenzee-product worden.

Daarnaast is de terugkeer van de oester in de Waddenzee niet alleen vanuit economische en ecologisch oogpunt wenselijk, ook is het schelpdier van intrinsieke en cultuurhistorische waarde.

Dit constateren drie studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden in een essay dat zij in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee schreven. Vroeger was de platte oester een bekende inwoner van de Waddenzee en vervulde en belangrijke plek in het waddensysteem. Daarnaast was hij een belangrijk onderdeel geworden van de Nederlandse cultuur. Deze oester is 60 jaar geleden zo goed als verdwenen.

Haalbaarheidsstudie Oester
Maar nu zijn er weer initiatieven om de platte oester terug te krijgen. Hierin heeft PRW het voortouw genomen. Zo wordt er momenteel een haalbaarheidsstudie naar herintroductie van de platte oester uitgevoerd. De resultaten daarvan komen na de zomer beschikbaar.

PRW werkt structureel samen met VHL in het Waddenlab. We hebben de  studenten gevraagd de context van de herintroductie van de platte oester eens te bestuderen en daar een essay over te schrijven. Deze is nu als download beschikbaar.