Platte oester biedt ook kansen voor duurzaam medegebruik in Waddenzee

woensdag 24 februari 2016

Bij de mogelijke herintroductie van de platte oester in de Waddenzee liggen er niet alleen kansen voor natuurherstel, maar ook voor duurzaam medegebruik. Die conclusie valt te trekken na een bijeenkomst in de Visserijloods op Lauwersoog.

De bijeenkomst werd georganiseerd door Van Hall Larenstein in samenwerking met Annelies Pronker.

Annelies Pronker, biologe en schelpdierkweker, sprak over het kweeksucces in Ierland, waar nu een platte oester is ontwikkeld die resistent is voor de ziekte Bonamia. Die ziekte was ooit één van de redenen waarom het schelpdiertje verdween uit de Waddenzee.

Pittige discussie
Vervolgens sprak Hein Sas, platte oester-expert en tevens verbonden aan het Programma naar een Rijke Waddenzee, over een initiatief van ARK Natuurontwikkeling, WNF en andere natuurbeschermingsorganisaties om de platte oester terug te brengen in de Zeeuwse Voordelta. Hij had goed nieuws te melden: de platte oesters in Zeeland beginnen ook steeds toleranter te worden tegen Bonamia. Er hij meldde dat er al een platte oesterbank in de Voordelta gevonden is. Er is dus al sprake van natuurlijke uitbreiding in het zeemilieu.

Strategietrekker Michiel Firet was namens PRW aanwezig. ,,We hebben een pittige discussie gehad, met veel mitsen en maren. Voor mij was de conclusie: er zijn kansen om die kweek en mogelijke herintroductie in de Waddenzee te combineren. Maar de meerwaarde voor zowel natuur als economie moet nog wel steviger worden onderbouwd.”

Een combinatie met duurzaam medegebruik past binnen het streefbeeld van een Rijke Waddenzee voor natuur en mens.

Rijke Waddenzee
PRW verkent op dit moment de mogelijkheid van een eventuele herintroductie van de platte oester in de Waddenzee. Het schelpdier kan een belangrijke functie vervullen als biobouwer. Het biedt beschutting en leefgebied voor tal van organismen, zoals waterplanten, anemonen, krabben, garnalen, kreeften en vissen.