Trilateraal Programma Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Samenwerking tussen de drie Waddenzeelanden – Denemarken, Duitsland en Nederland – is van onschatbare waarde voor een transitie naar een duurzame Waddeneconomie. Samen hebben zij onder de vlag van UNESCO een aantal kernwaarden van het gebied benoemd: ruimte, rust, openheid, nachtelijk duister, een unieke levende natuur en de onverstoorde dynamiek van getijdenwater, zand en slib.

Om het belang van nachtelijk duister te benadrukken heeft Nederland het Dark Sky Programma in gang gezet: de realisatie van plekken in het Waddengebied waar men nog ongehinderd kan genieten van echte duisternis en van de sterren en planeten die daarin te zien zijn. De opdrachtgevers hebben dit nationale programma via PRW ontwikkeld en hiermee is bewustwording bevorderd en zijn fysieke maatregelen opgetuigd om zo de beleving van de nacht te versterken.

De volgende stap is om dit ook trilateraal te agenderen door trilaterale bijeenkomsten of workshops met Duitse en Deense partijen te organiseren om elkaar te informeren en te inspireren zodat de landen gezamenlijk op kunnen trekken bij het nemen van fysieke maatregelen en bewustwording. Dit is ook aan de orde gekomen tijdens de trilaterale conferentie van 2018 in Leeuwarden. Hieruit is de opdracht gekomen om samen met gemeenschappen en belanghebbenden verschillende initiatieven te bevorderen voor het verminderen van lichtemissies. Men kan hierbij denken aan: maatregelen om onnodige verlichting tegen te gaan, de uitwisseling van beste praktijken, technologische innovaties of monitoringactiviteiten ten behoeve van het hele Waddenzeegebied. Dit alles uiteraard zonder veiligheidsnormen uit het oog te verliezen. Een mogelijkheid om dit handen en voeten te geven is het oprichten van een Dark Sky-community waar de drie landen aan deelnemen en die verantwoordelijk is voor de organisatie van de bijeenkomsten. Er wordt in dit traject nadrukkelijk gekeken naar de succesvolle ervaringen met het Nederlandse programma. Verder wordt de positionering van het trilaterale Dark Sky Programma onder de vlag van UNESCO gebracht in samenwerking met het Stichting Feel the Night (SFtN) en International Dark Sky Association (IDA).

Experience Dark Sky Wadden Sea Region
Wilt u meer weten over het Trilaterale Waddenzee Dark Sky Initiatief? Bezoek dan deze pagina. De belangrijkste uitgaven van dit initiatief vindt u hier.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • In 2020 is er een trilaterale Dark Sky-community met intrinsiek gemotiveerde deelnemers uit alle drie de landen;
  • In 2022 is er een trilateraal Programma Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied;
  • In 2022 is de positionering van het Programma Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied ondergebracht onder de vlag van UNESCO.

Opdrachtgevers:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Opvolging door:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit