Meer dan 40 trilaterale partijen onderschrijven belang duisternis

donderdag 15 december 2022

Op de 14de Trilaterale Regeringsconferentie in november 2022 in Wilhelmshaven ondertekenden meer dan 40 vertegenwoordigers uit Denemarken, Duitsland en Nederland de “Trilateral Dark Sky Vision over the Wadden Sea”. Een teken dat het belang van natuurlijke duisternis steeds meer wordt erkend.

Zwaan kleef aan

Het Trilateral Dark Sky Initiative ontwikkelde een gezamenlijke visie. Deze visie beschrijft het belang van nachtelijke duisternis voor mens en natuur en de kansen die duisternis biedt voor regionale economische ontwikkeling. De visie is gericht op het verminderen van lichtvervuiling en bevat gemeenschappelijke doelen op het gebied van bewustmaking, betrokkenheid van belanghebbenden, het delen van best practices, het ondersteunen van de ontwikkeling van beleid, kennis en monitoring activiteiten. Opvallend was de media aandacht voor dit onderwerp en het feit dat zelfs na de presentatie van de visie tijdens de ministersconferentie, nieuwe partijen zich aanmeldden om de visie te onderschrijven. Goede hoop op nog meer aandacht voor behoud van nachtelijke duisternis. 

Trilaterale Dark Sky activiteiten

Aangezien lichtvervuiling een groot bereik kan hebben en het probleem van het verlies aan nachtelijke duisternis gedeeltelijk onderbelicht bleef, werkte PRW samen met het Wadden Sea Forum en de Partnership Hub van het Common Wadden Sea Secretariat aan de oprichting van het Trilateral Dark Sky Initiative. Het Initiatief brengt gemeenten, universiteiten, onderzoeksinstituten, natuurbeheerorganisaties, ngo’s, maar ook havens en de toeristische sector samen in hun gezamenlijke belang bij het terugdringen van lichtvervuiling.

Nederlands voorbeeld

In 2016 tekenden diverse partijen uit het Nederlandse Waddengebied een intentieverklaring waarbij zij het belang van duisternis erkenden. Ze maakten afspraken om het bewustzijn over het belang van duisternis voor mens en dier te vergroten, duisternis te versterken en de mogelijkheden voor het beleven van duisternis uit te breiden. Dit leidde tot tal van acties waardoor duisternis in het Nederlandse Waddengebied goed op de kaart kwam te staan. De gezamenlijke intentieverklaring versterkte de aandacht en creëerde een momentum voor actie. Met de nu ontwikkelde trilaterale visie beogen we eenzelfde resultaat.

Meer informatie:

Ir. S. (Sonja) van der Graaf. Tel: +31 (0)6 11 48 71 20, E-mail: sonja.vandergraaf@rvo.nl.