Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Uitvoering Mosselconvenant

In 2009 hebben partijen vergaande afspraken gemaakt over de mosseltransitie: het afbouwen en op termijn geheel beëindigen van de bodemvisserij op mosselzaad. Het hoofddoel van het convenant is tweeledig: de mosselzaadbanken moeten zich ongestoord kunnen ontwikkelen op de bodem van de Waddenzee, terwijl de mosselsector kan blijven produceren.

Om dat te bereiken is een transitie nodig van bodemzaad naar zaad dat op kunstmatige manier wordt ingevangen in de waterkolom. De investering in deze mosselzaadinvanginstallaties (mzi’s) begint haar vruchten af te werpen. In 2015 bleek de sector op deze wijze al voor een belangrijk deel van het benodigde kweekmateriaal te kunnen voorzien. Daarmee is de productie van mosselzaad met mzi’s tot nu toe het meest succesvolle alternatief voor bodemvisserij. Het is daarmee een van de pijlers van het Mosselconvenant. Een verdere opschaling wordt voorzien.

Beperkende factor in de volgende transitiestap lijkt de beschikbaarheid van geschikte kweekpercelen voor het duurdere en ook iets kwetsbaardere mzi-zaad.De partijen bewaken de voortgang via het bestuurlijk overleg Mosseltransitie dat onder leiding staat van Hans Alders met ondersteuning vanuit PRW.

Nieuws over dit project

maandag 8 oktober 2018

Ruime hoeveelheid mosselzaad voor najaarsvisserij

De eerste week van de mosselzaadvisserij in het najaar op de Waddenzee zit er op.De komende weken is er sprake van beheerste visserij. In totaal mag er 12 miljoen kilo gevist worden op een totaal van 40 miljoen.

meer lezen
donderdag 31 mei 2018

Voorjaarsmosselvisserij zit er op

Gedurende de afgelopen vier weken is er door de mosselkwekers uit Yerseke, Bruinisse, Zierikzee en Tholen de jaarlijkse voorjaar mosselzaadvisserij uitgevoerd. Er werd gevist in de diepere delen van de westelijke Waddenzee tussen Terschelling en Den Oever.

meer lezen
dinsdag 10 april 2018

Mosselkwekers klaar voor de vangst van mossellarven

Ook in 2018 zijn de mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) inmiddels weer in het water gehangen door de mosselkwekers op de Waddenzee. Dit doen zij om straks de mossellarven op te vangen, in de hoop dat dit uitgroeit tot mosselzaad.

meer lezen
donderdag 5 april 2018

Symposium: herstel schelpdierbanken

Het NIOZ op Texel organiseert op donderdagmiddag 12 april een symposium over schelpdierbanken. Het symposium is gratis toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen zich via meet@nioz.nl opgeven.

meer lezen
woensdag 7 maart 2018

Sterke toename mosselbanken in Nederlandse Waddenzee

Het oppervlak aan mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2017 is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt door een omvangrijke broedval in de zomer van 2016 en doordat de nieuw gevormde banken hun eerste winter goed hebben doorstaan.

meer lezen
vrijdag 22 september 2017

Weinig mosselzaad in de Waddenzee dit jaar

Dit jaar is er geen mosselzaad van betekenis gevallen in de westelijke Waddenzee. Dit blijkt uit de bestandsinventarisatie die de Waddenunit jaarlijks uitvoert, samen met een aantal onderzoekers.

meer lezen
donderdag 4 mei 2017

Mosselzaadvisserij 2017 begonnen

Dinsdag 2 mei is het seizoen weer begonnen om op mosselzaad te vissen in de Waddenzee. De vissers wacht een zware klus. Niet eerder sinds de metingen vanaf 1992 ligt er zoveel mosselzaad.

meer lezen
woensdag 14 december 2016

Veel mosselbankjes in Waddenzee

In de Waddenzee zijn op dit moment spectaculair veel mosselbanken. Dat heeft alles te maken met de goede zaadval van begin dit jaar, meldt Visserijnieuws.

meer lezen
dinsdag 20 september 2016

Bijzonder veel mosselzaad in westelijke Waddenzee

Er is dit najaar een ongekende hoeveelheid mosselzaad in de westelijke Waddenzee. Bij de jaarlijkse bestandsinventarisatie van sublitorale mosselbanken is in totaal 95 miljoen kilogram mosselzaad in kaart gebracht.

meer lezen
dinsdag 31 mei 2016

Mosselconvenant werpt vruchten af voor mens en natuur

De afspraken uit het Mosselconvenant van 2008 beginnen in de Waddenzee haar vruchten af te werpen voor mens en natuur. Er is dit jaar weer mosselzaad waardoor een goede visserij mogelijk is in de gebieden waarvan is afgesproken dat daar mag worden gevist. In de gesloten gebieden heeft 500 ha mosselbanken zich ongestoord kunnen ontwikkelen en dat is een duidelijke winst voor de natuur. Voor een volgende stap in deze succesvolle transitie zijn nieuwe kweekpercelen nodig.

meer lezen
maandag 23 mei 2016

Voorjaarsmosselzaadvisserij Waddenzee alweer halverwege

De Voorjaarsmosselzaadvisserij op de Wadddenzee is volop bezig en alweer halverwege. In de eerste twee weken is er 65.000 mt zaad gevist, meldt de Waddenunit. De mosselsector heeft een vergunning gekregen om 100.000 mt. op te vissen in vier weken tijd.

meer lezen
donderdag 17 maart 2016

Mosselbanken in de Waddenzee blijven liggen

De drie mosselbanken die vanaf 1997 worden gevolgd door IMARES Wageningen UR (maar al eerder zijn ontstaan) zijn alledrie nog aanwezig in de Waddenzee. Deze banken bestaan inmiddels zeker 20 jaar op dezelfde locatie. De oude banken blijken erg stabiel in oppervlakte.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • maandag 10 juli 2017

  Jaarverslag Mosseltransitie 2016

  Jaarverslag over de transitie van de mosselvisserij in de Waddenzee (PDF, 3.2 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Mossel convenant Waddenzee 2014-2018

  oktober 2014, (pdf, 3.4 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Bouwstenenrapport bij Plan van Uitvoering Transitie Mosselsector

  februari 2010 (pdf, 1 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Mosseltransitie-jaarverslag 2014

  maart, 2015, PDF, 1.3 Mb

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Voortgangsrapportage Mosseltransitie 2013

  april 2014 (pdf, 9.0 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Voortgangsrapportage Mosseltransitie 2012

  april 2013 (pdf, 5 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Voortgangsrapportage Mosseltransitie 2011

  mei 2012 (pdf)

  naar rapport
 • maandag 6 juni 2016

  Visgebieden Voorjaarsmosselzaadvisserij

  Bijlage bij het Visplan mosselzaadvisserij westelijke Waddenzee voorjaar 2016
  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Plan van uitvoering mosselsector

  Fase 2, Convenant transitie mosselsector en natuurherstel Waddenzee, versie 8 februari 2010 (pdf, 2 Mb)

  naar rapport