Mosselkwekers klaar voor de vangst van mossellarven

dinsdag 10 april 2018

Ook in 2018 zijn de mosselzaadinvanginstallaties (MZI’s) inmiddels weer in het water gehangen door de mosselkwekers op de Waddenzee. Dit doen zij om straks de mossellarven op te vangen, in de hoop dat dit uitgroeit tot mosselzaad.

Dit meldt Nico Laros van de Waddenunit. ,,Het water in de Waddenzee wordt al weer wat warmer, dit is voor de schelpdieren een signaal om zich te gaan voortplanten. Bij de mosselen noemen we dit “melken”, het sperma en de eitjes worden meestal rond eind april naar buiten gespuwd.”

Mosselzaad
Hierna vindt er een bevruchting plaats en ontstaan er mossellarven. Deze mossellarven zweven enkele weken in de waterkolom en gaan zich zo’n drie weken later afzetten/hechten aan hard substraat. Dit kan een zandkorrel zijn of een ander schelpdier, maar bijvoorbeeld ook een stuk touw van een MZI.

De mosselkwekers weten dit en daarom hangen zij de speciale touwen en netten van de MZI’s in het water om de larven in te vangen. Deze touwen zijn een beetje gepluisd en vormen mooie “nisje”. ,,De larven willen zich hier graag in nestelen”, vertelt Laros. Hierna is het wachten totdat de mossellarven zich gaan ontwikkelen tot mosselzaadjes. Als het voedsel aanbod en de weersomstandigheden goed zijn, groeit het geheel uit tot dikke strengen mosselzaad.

Zeeland
Op kweekpercelen in de Waddenzee worden de mosselen vervolgens opgekweekt. De meeste gaan daarna ook richting Zeeland. Ondermeer om schoon te spoelen. Uiteindelijk belandt het mossellarfje uit de Waddenzee dan op het bord als Zeeuwse mossel.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee begeleidt de transitie naar een duurzame mosselvisserij in de Waddenzee. Overheden, natuurorganisaties en de vissers kijken gezamenlijk welke stappen ze hier in kunnen zetten.