Weinig mosselzaad in de Waddenzee dit jaar

vrijdag 22 september 2017

De Waddenunit heeft vorige week, samen met een aantal onderzoekers, het mosselzaad geinventariseerd in de Westelijk Waddenzee. Dit werd gedaan vanaf de BRU 68. Vorig jaar waren er nog recordaantallen te melden, maar dit jaar is er geen nieuw zaad gevonden van enige betekenis.

Alleen bij Breezanddijk bleek tussen het daar nog aanwezige halfwas wat zaad te zijn gevallen. In het gebied daarom heen niet. De vangsten in waren gemiddeld 1/3 kor, vertelt Nico Laros van de Waddenunit. In alle gebieden bleek nog halfwas aanwezig van vorig jaar, met nog de hoogste dichtheden in de Doove balg.  De vangsten op de Breesem, in de Omdaai en Inschot Blauwe Slenk vielen tegen.

Het bestand aan halfwas mosselen in het niet gesloten gebied is geschat op 145.000 mt waarvan 120.000 mt visbaar. Of er nog een aanvraag komt voor de najaarsvisserij is nog niet bekend, maar de spoeling is dun.

Tijdens de inventarisatie was het erg winderig. Woensdag was er een  zuidwester storm. Dit heeft flinke schade op de mosselpercelen veroorzaakt. Het gezaaide mzi-zaad (wat nog maar pas op de percelen uitgezet was) en de halfwasmosselen zijn hierdoor sterk gereduceerd.

,,Een flinke domper voor de mosselsector, juist omdat het er op de percelen erg mooi bij stond”, vertelt Laros. ,,Dit toont gelijk de kwetsbaarheid van deze sector aan.”