Symposium: herstel schelpdierbanken

donderdag 5 april 2018

Het NIOZ op Texel organiseert op donderdagmiddag 12 april een symposium over schelpdierbanken. Het symposium is gratis toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen zich via meet@nioz.nl opgeven.

Schelpdierbanken bieden aan veel diersoorten voedsel of beschutting en vormen daarmee een belangrijk onderdeel van kustgebieden. Mede als gevolg van menselijke ingrepen zijn deze belangrijke biobouwers in veel kustgebieden sterk achteruitgegaan.

Verschillende wetenschappers halen in het kader van de geleerde lessen van Mosselwad nu het net op: wat is er van het project geleerd in het licht van internationale en nationale kennis over effecten van visserij op schelpdierbanken, de mogelijkheden en noodzaak voor herstel  en de rol daarbij van de Japanse oester, een invasieve exoot en biobouwer?

Programma
In het eerste deel gaat het ondermeer over “best practices” van schelpdiervisserij en hoe de platte oester mogelijk kan terugkeren in de Waddenzee. Na de pauze wordt vooral ingegaan op de mosselen. Wat is de invloed van biotische factoren, hoe verloopt de interactie met habitat-herstel en wat zijn de geleerde lessen van Waddensleutels en Mosselwad?

Opgave
Het volledige programma  is hier te vinden https://www.nioz.nl/en/events/mini-symposium-restoration-of-shellfish-beds. Het symposium is gratis toegankelijk, maar deelname graag uiterlijk 6 april opgeven bij meet@nioz.nl.

NB: Promovendus Andreas Waser heeft onderzoek gedaan naar mosselrovers, zoals krabben en vogels, en de uitheemse Japanse oester. Op vrijdag 13 April zal hij op de VU in Amsterdam zijn proefschrift “Predation on intertidal mussels: Influence of biotic factors on the survival of epibenthic bivalve beds” verdedigen.