Ruime hoeveelheid mosselzaad voor najaarsvisserij

maandag 8 oktober 2018

De eerste week van de mosselzaadvisserij in het najaar op de Waddenzee zit er op. De mosselkwekers uit Yerseke, Bruinisse en Zierikzee hebben vergunning gekregen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zij mogen in de weken 40, 42, 44 en 46 mosselzaad opvissen.

Voorafgaand aan deze visserij heeft er een inventarisatie plaatsgevonden met het bedrijfsvaartuig BRU 68. De voortekenen waren al goed. De bemanning van rijksvaartuig de Asterias had tijdens  inspecties al aardig wat mosselzaad zien liggen. Ook veel garnalenvissers gaven dat signaal af.

Na ruim twee weken van inventariseren, blijkt nu dat er ruim 40 miljoen kilogram mosselzaad in de westelijke Waddenzee ligt. Grofweg is dat het gebied tussen Terschelling en Den Oever.  De grote hoeveelheid mosselzaad is een mooie opsteker voor de mosselkwekers. Zij kunnen nu hun kweekpercelen bezaaien met dit nieuwe mosselzaad (voor de boer heet dit “pootgoed”).

Mosselzaad voor vogels en vissers

Er wordt een deel van 12 miljoen kilogram opgevist. De rest blijft liggen. Daardoor is het de komende winter beschikbaar voor de vogels. Ook in de gebieden die zijn gesloten wordt niet gevist. Dit is conform de afspraken met natuurorganisaties.

Er wordt beheerst gevist, per week 3 miljoen kilogram. De verwachting is overigens dat de vissers één of maximaal 2 dagen per week nodig hebben om de toegewezen hoeveelheid op te vissen. Daarna krijgen de banken dus weer tijd om zich te herstellen.

Mosselpercelen Waddenzee

Bovendien wordt er alleen gevist in de weken met de zogenaamde “luie tijen”. Dan is er minder harde stroom als in de weken met “vlugge tijen”. Het gevangen mosselzaad wordt naar verwachting voor meer dan 95% uitgezaaid op de mosselpercelen in de Waddenzee.

Op onderstaand plaatje zijn in rood, de mosselzaadbanken te zien, zoal ze op de bodem liggen op een diepte van 2 tot 20 meter. Er mag alleen tussen de zwarte lijnen gevist worden. De Waddenunit ziet toe op een juiste naleving van de afspraken.

Kaartje van de mosselzaadvisserij in het najaar van 2018. Waddenzee. Waddenunit. Nico Laros.
Kaartje van de mosselzaadvisserij in het najaar van 2018 voor de Waddenzee. BRON: Waddenunit/Nico Laros.