Podcast duurzame mobiliteit Waddengebied en EU-fondsen

maandag 6 juli 2020

De afgelopen maanden werkte Jochem Lammersma als stagiair EU-fondsen bij Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). In een serie podcasts gaat hij in gesprek met mensen van PRW over wat Europa voor kansen biedt voor actuele thema’s in het Waddengebied. Na de eerste podcast over klimaatopgaven en EU-fondsen publiceren we nu de tweede podcast.

Podcast aflevering 2

In een serie van drie podcasts spreekt Jochem met mensen van PRW over de thema’s klimaatverandering, duurzame mobiliteit en onderwaternatuur in relatie tot Europese fondsen. In de tweede podcast vertelt Gerwin Klomp over duurzame mobiliteit in het Waddengebied, de transitie die hiervoor nodig is en de relatie met EU-fondsen.

Meer informatie bij:
Jochem Lammersma, E lammersma.j@gmail.com
of bij Gerwin Klomp, zie contactgegevens onder Programmabureau