Terugblik op Webinar Eilander cultuur & identiteit

dinsdag 19 januari 2021

Op woensdagavond 16 december organiseerde het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een Webinar met Dr. Linde Egberts, onderzoeker erfgoed en ruimtelijke transformaties. Zij deed onderzoek naar de eilander cultuur & identiteit en de relatie daarvan met duurzame mobiliteit. Het Webinar kon rekenen op een warme belangstelling van ca. 50 deelnemers.

Transitieschets duurzame mobiliteit

Binnen het thema Mobiliteit en bereikbaarheid werkt PRW aan het opstellen van een ‘Transitieschets duurzame mobiliteit Waddeneilanden’. Een schets waarin we willen laten zien hoe we met elkaar kunnen komen tot een echt duurzaam mobiliteitssysteem op de lange termijn (2030 en verder). Een mobiliteitssysteem dat daadwerkelijk past bij de kernwaarden van Werelderfgoed Waddenzee. Maar hoe dan?

Mobiliteit ten dienste van leefbaarheid

Dit lijkt vooral een technologische vraag, maar we moeten goed beseffen dat mobiliteit naar de Waddeneilanden ten dienste staat aan de leefbaarheid op de eilanden en daarmee ook sterk verbonden is met de eilandercultuur en identiteit. Dat klinkt erg logisch, veel mensen geven dit ook aan; maar wat is dan die eilandercultuur en –identiteit en hoe duiden we die als we verder gaan nadenken over toekomstig (ultiem) duurzame mobiliteit?

Linde is tijdens het Webinar ingegaan op de voorlopige onderzoeksresultaten en in gesprek gegaan met de deelnemers. Dit kunt u terugkijken via deze link. Over het onderzoek is door Linde Egberts ook een opinieartikel gepubliceerd in het Friesch Dagblad van 30 december 2020.

Tijdens de sessie werden twee polls gehouden:

1) De bootverbinding tussen de vaste wal betekent voor mij in de eerste plaats… de uitkomst van deze poll treft u hier.

2) De verschillen in behoeften van passagiers van de wal en eilanders zou mee moeten worden genomen in de transitie naar een duurzamer mobiliteitssysteem… de uitkomst van deze poll treft u hier.

Meer informatie

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:

Rick Timmerman, rick.timmerman@rws.nl , 06-12803440;

Gerwin Klomp, gerwin.klomp@rws.nl , 06-53407680.