WadLab-Ecothon inspiratie voor toekomst mobiliteit Waddeneilanden

woensdag 1 april 2020

Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) werkt aan een transitieschets om te komen tot een duurzame bereikbaarheid en mobiliteit naar de Waddeneilanden. In april 2018 was er een  Hackathon Duurzame Mobiliteit Waddeneilanden, waarin vooral de technologie centraal stond. Afgelopen december organiseerden PRW en Rijkswaterstaat  een WadLab-Ecothon*. Daarin stond de ecologie centraal.

De vraag “Hoe ziet een ultiem duurzaam mobiliteitssysteem naar de Waddeneilanden eruit, wanneer we puur en alleen redeneren vanuit de ecologische en natuurlijke waarden?” stond centraal. In het LEF Future Centre van Rijkswaterstaat volgden de deelnemers een designthinking-proces met methodes die alle creativiteit aanboort. Zo werkten ongeveer 20 deskundigen van divers pluimage aan toekomstige randvoorwaarden, uitgangspunten en vorm(en).

uitgebreide verslaglegging

Lees het volledige verslag van de WadLab Ecothon met presentaties en oogst van de dag. En bekijk ook de visuele notulen.
Ook maakten we een filmregistratie van het winnende concept WILL:

.

*) De Wadlab-Ecothon is een creatief laboratorium om vrij te denken en te experimenteren. Deelnemers brengen op persoonlijke titel, vrij van last of ruggenspraak hun toekomstvisie in. Zo leveren ze een energieke bijdrage om transitie daadwerkelijk vorm te geven.

Meer informatie bij Gerwin Klomp van PRW