Hackathon Duurzame mobiliteit Waddengebied

zaterdag 9 juni 2018

De Wadden vormen een uniek natuurgebied van Werelderfgoedklasse. Hoe ziet een duurzaam mobiliteitssysteem er uit dat past bij de toekomst (2050) en bij de kernwaarden van Waddenzee Werelderfgoed? Tijdens een hackathon Duurzame mobiliteit gingen begin april ruim 35 mensen op Terschelling aan de slag met deze vraag.

Via een ontwerpproces gebaseerd op methode van ‘design thinking’ kwamen mooie brainstormsessies, out-of-the-box concepten, prototypes en pitches van de grond die ons kunnen inspireren voor de toekomst.  De WadLab Hackaton is een vrije denkplaats voor experts en deskundigen met als doel mogelijkheden te verkennen voor toekomstige duurzame mobiliteit.

De hackathon is mogelijk gemaakt door Rijkswaterstaat, het Programma naar een Rijke Waddenzee en het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden.

WadLab|Greenzone

In WadLab | Greenzone draait het om een duurzame toekomst van het Waddengebied.

Gezamenlijk verkennen partijen daarom een ambitieus toekomstbeeld: maximaal groen, duurzaam, energieneutraal en circulair. Kortom: een Greenzone. Hoe we deze ‘ultieme groene zone’ vorm kunnen geven, onderzoeken we in het WadLab. De Greenzone willen we verder ontwikkelen aan de hand van een aantal thema’s. Het eerste thema dat wordt opgepakt is Duurzame Mobiliteit.

Digitaal verslag hackathon

Meer over WabLab | Greenzone