Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

maandag 26 november 2018 Kan landbouwgrond een goede nieuwe bestemming zijn voor de overmaat aan slib in de Eems-Dollard?

Overtollig slib omzetten in nuttige landbouwgrond

Kun je landbouwgrond verrijken met Slib uit de Eems. En zo ja, zou dat ook toepasbaar zijn in andere delen van het Waddengebied?

meer lezen
donderdag 23 augustus 2018 Een zeeprik wordt gezenderd bij de Afsluitdijk.

Goed nieuws voor vismonitoring Eems-Dollard estuarium

Voor 2019 is er goed nieuws voor de vismonitoring in het Eems-Dollard estuarium. De Waddenvereniging heeft een subsidie van € 46.000 ontvangen om volgend jaar de visstand in de Eems in beeld te brengen. PRW ondersteunt dit met extra geld en zorgt voor de aansluiting met de al lopende processen.

meer lezen
maandag 26 februari 2018 Lancering website Eems Dollard 2050 A 21-02-2018

Jongeren actief bezig met Eems-vraagstuk

In het Eems-Dollardgebied zijn de laatste maanden jongeren actief geweest met het ‘anders-varen-vraagstuk’. Dit zorgt voor bewustwording en leidde ondermeer tot een aantal filmpjes.

meer lezen
donderdag 11 januari 2018 Deze paling is gezenderd voor het project Eemsvissen in beeld. Ze worden weer teruggezet.

Zenders en akoestisch net brengen Eems-vissen in Beeld

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw en bijzonder vismonitoringsprogramma voor de Eems-Dollard: “Eems-vissen in beeld” / “Emsfische im Focus”. Zo is er ondermeer een telemetrisch netwerk opgezet met onderwatermicrofoons die gezenderde vissen kunnen detecteren.

meer lezen
donderdag 13 juli 2017 Haven Harlingen langs Werelderfgoed Waddenzee

Verduurzaming scheepvaart Waddenzee wordt maatwerk

Onder de titel ‘Anders varen’ hebben de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een verkenning laten uitvoeren naar innovaties en ontwikkelingen in de scheepvaart.

meer lezen
donderdag 23 februari 2017 Kwelder bij de punt van Reide langs de Eems-Dollard

Sneak Preview Eems-Dollard film

In 2018 moet er een uitgebreide tv-reportage komen over de ecologische problemen in de Eems-Dollard. Dit wordt dan uitgezonden op de NPO. Het Programma naar een Rijke Waddenzee mocht alvast een sneak-preview bekijken.

meer lezen
donderdag 14 juli 2016 Scholieren van het Technasium in Leek geven tekst en uitleg bij hun plan voor de Eems-Dollard

Technasiasten doen mooie ontdekkingen voor Eems-Dollard

Het ontdekken van een slibverwerkingsfabriek in Antwerpen en het maken van een overslageiland inclusief kabelbaan. Het is zomaar een greep van de ideeën van een kleine 200 Technasiumscholieren van RSG de Borgen uit Leek.

meer lezen
woensdag 6 juli 2016

Meerjarig programma om ecologie in Eems-Dollard op te knappen

Het Rijk en de provincie Groningen gaan samen aan de ecologische verbetering van de Eems-Dollard werken.  In het meerjarige programma ‘Eems-Dollard 2050’ staat wat ze de komende jaren gaan doen om de troebelheid van het water te verminderen.

meer lezen
maandag 23 mei 2016

Wat wordt het streefbeeld voor de Eems-Dollard?

In de toekomst moet de Eems-Dollard meer ruimte krijgen voor getijwerking. En de wisselwerking en verbinding met aangrenzende rivieren zoals de Westerwoldse Aa en de Termunterzijldiep moet beter.

meer lezen
dinsdag 3 mei 2016 Eems-Dollard, Kiekkaste, Herman Verheij.

Zorgen scholieren voor doorbraak slibprobleem Eems-Dollard?

Een kleine 200 leerlingen van het Technasium van RSG De Borgen in Leek buigen zich de komende zeven weken over de slibproblematiek van de Eems-Dollard.  Kunnen de jonge scholieren met hun frisse blik voor een doorbraak zorgen?

meer lezen
donderdag 7 januari 2016

Bundeling van kennis als aanjager voor ontwikkelingen Eems

Het uitbrengen van het Kennis- en Koersdocument Eems-Dollard en bijbehorende Inspiratiekaart in 2012 heeft een sleutelrol gespeeld in de huidige positieve ontwikkelingen rondom het Eems-estuarium. Dat stelt Marloes van Herten in haar afstudeeronderzoek Puzzling over Power voor de Universiteit van Utrecht in een onderzoek naar adaptief management in estuaria.

meer lezen
woensdag 11 november 2015

MIRT Eems-Dollard mondt uit in meerjarig adaptief programma

Begin november heeft de besluitvorming over het MIRT Economie en Ecologie in Balans plaatsgevonden. Rijk en provincie Groningen hebben afgesproken om samen een meerjarig adaptief programma op te stellen. Irene van Dorp wordt kwartiermaker namens de provincie.

meer lezen