WadLab concessie waddenveren

donderdag 1 december 2022

In navolging van de transitieschets duurzame mobiliteit Waddeneilanden (feb, 2022) heeft het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) in samenwerking met de Provincie Fryslân, het Samenwerkingsverband de Waddeneilanden en LEF Future Center van Rijkswaterstaat op 7 en 8 november 2022 een WadLab | Concessie Waddenveren georganiseerd.

1,5 dag bij elkaar om los van (organisatie)belangen samen inspiratie te genereren voor de toekomstige nieuwe concessie Waddenveren (per 2029), zodat deze concessie –meer dan met de huidige vorm het geval is – een substantiële bijdrage levert aan:

 • een zo duurzaam mogelijke toekomstige bereikbaarheid en mobiliteit van en naar de Waddeneilanden;
 • blijvende facilitering van de leefbaarheid op de eilanden;
 • de kernwaarden van het Waddengebied en de Outstanding Universal Values van het Werelderfgoed Waddenzee.

Anderhalve dag inzet

Deelnemers van het WadLab zetten zich op persoonlijke titel anderhalve dag in om te komen tot innovatieve oplossingen, wensen en aandachtspunten voor die nieuwe concessie. Door te delen, te durven en te doen, met de transitieschets als uitgangspunt.

In deze 2 dagen is, o.b.v. Designthining methodiek, in groepen vanuit diverse invalshoeken gesleuteld aan mogelijke onderdelen van een toekomstige concessie. Deze invalshoeken waren onder andere:

 • Waar moeten we morgen mee beginnen (en door wie)?
 • Hoe ziet een ‘jeugdige’ concessie er uit
 • Verdienmodel concessiehouder
 • Eilander oplijning
 • Circulariteit op het eiland
 • Energiedragers o.b.v. scenario’s
 • Scheiden van personen en vracht

Naast uiteenlopende ideeën en suggesties die door de verschillende groepen zijn ingebracht, waren er ook diverse rode draden te zien, nanmelijk:

 • Er is geen discussie over de ambitie voor de lange termijn: ‘emissieloos’, ‘impact-arm’ en ‘adaptief’
 • Ontwikkel in gezamenlijkheid het vervolgproces
 • Voor een concessie met impact moeten we morgen al beginnen!

Uitgebreide verslaglegging

Lees het volledige verslag van het WadLab | Concessie Waddenveren als impressie en oogst van de 1,5 dag. Een geslaagde bijeenkomst die naast inhoud ook juist vooral mentale ruimte en verbinding bij de deelnemers heeft opgeleverd.