E-zine Bakens verzetten: 12 jaar PRW

woensdag 21 december 2022

Aan het eind van 2022 stopt Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Als netwerkorganisatie van rijksoverheden, natuurorganisaties en waddenprovincies werkten we 12 jaar aan het perspectief van een rijke Waddenzee. In ons e-zine Bakens verzetten – 12 jaar koersen op een rijke Waddenzee blikken betrokkenen terug op 12 jaar PRW. Ook kijken ze vooruit.

Een van de artikelen in dit magazine betreft ons jaarverslag over 2022. Daarin lees je hoe we in 2022 samen met verschillende partners werkten aan de 8 thema’s en wat daarmee is bereikt. Het jaarverslag van PRW is een verantwoording over de uitvoering van het Programmaplan in 2022. De voortgang van de resultaten bespraken we periodiek in het Opdrachtgeversoverleg.

Het e-zine met het jaarverslag 2022 is aangeboden aan minister Christianne van der Wal-Zeggelink; zij is coördinerend minister namens alle opdrachtgevers.