Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

dinsdag 11 december 2018 Terugblik Werkcongres Plasticvrije Waddenzee 2018 in Lauwersoog

Terugblik Werkcongres Plasticvrije Waddenzee 2018

Op 29 november is voor het vierde opeenvolgende jaar het werkcongres Plasticvrije Waddenzee georganiseerd. De oogst van dit jaar: een grote opkomst, veel inspiratie en concrete adviezen en acties voor vervolg.

meer lezen
dinsdag 26 juni 2018 Vrijwilligers hebben via een vaartocht van Doe Eens Wad plastic opgeruimd vanaf 't Wad. FOTO: Nienke Dijkstra/Doe Eens Wad

Verrjaardagskado Wadenzee Jutezakjes om plasticafval op te ruimen

Zaterdag 30 juni 2018 wordt de verjaardag van de Waddenzee Werelderfgoed gevierd. Daarom krijgt de Waddenzee 2000 juten jutzakjes cadeau om plastic in op te ruimen.

meer lezen
donderdag 14 december 2017 Een inspirerend voorbeeld voor zero-emissie vervoer op de Wadden ligt niet ver van huis. Met de introductie van de nieuwe Texelstroom-2 in 2016, is er een flexibele veerboot beschikbaar met een hoge eco-efficiency. De flexibiliteit zit hem in de hybride toepassing van CNG-gas in combinatie met laagzwavelige dieselbrandstof en elektriciteit. In deze veerboot zijn veel van de wensen van de bewoners van Texel verwerkt. Ook wordt er met informatie en de inrichting van de boot invulling gegeven aan ‘beleving tijdens de Waddenreis’.

Volop kansen voor duurzame bereikbaarheid Waddengebied 2030

De veerverbindingen zijn dé levensaders voor de Waddeneilanden. Gezien het belang van een goede verbinding hebben een groot aantal betrokken partijen een eerste verkenning uitgevoerd naar de kansen die er liggen voor een meer duurzame bereikbaarheid van het Waddengebied in de toekomst.

meer lezen
vrijdag 24 november 2017 Zo'n 40 personen waren aanwezig in Lauwersoog voor bijeenkomst over Plastic Waddenzee

Beheerders Waddenzee pakken steeds actiever het plastic probleem aan

Beheerders in de Waddenzee pakken steeds actiever het plastic probleem aan. Dit bleek tijdens een werkbijeenkomst over het Actieplan Plastic Waddenzee in Lauwersoog.

meer lezen
dinsdag 24 oktober 2017 Plastic uitzoeken bij een vorige werkbijeenkomst bij Lauwersoog.

Werkbijeenkomst over Actieplan Plastic

Op 22 november 2017 wordt het derde werkcongres gehouden rond het onderwerp plastic in het Werelderfgoed Waddenzee. Deze vindt plaats in het boothuis op de locatie “Lauwersmeerplezier”.

meer lezen
donderdag 13 juli 2017 Haven Harlingen langs Werelderfgoed Waddenzee

Verduurzaming scheepvaart Waddenzee wordt maatwerk

Onder de titel ‘Anders varen’ hebben de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap en het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een verkenning laten uitvoeren naar innovaties en ontwikkelingen in de scheepvaart.

meer lezen
dinsdag 21 maart 2017 Plastic uit de Waddenzee_DoeEensWad

De strijd tegen plastic soep in de Waddenzee

Geschiedenisstudente Aranka Kool schreef een artikel over het plastic probleem in de zeeen en in het bijzonder de Waddenzee. Ondermeer via een interview met Nienke Dijkstra.

meer lezen
donderdag 9 maart 2017 Gevonden plastic

VN pakt nu ook plastic probleem aan

Het milieubureau van de Verenigde Naties (UNEP) heeft tijdens de World Ocean Summit op Bali de Clean Seas-campagne gelanceerd tegen plastic in de oceanen.

meer lezen
dinsdag 21 februari 2017 Nienke Dijkstra bij een plastic-bijeenkomst in Harlingen

Nienke Dijkstra genomineerd voor Tegenlicht

Het VPRO-programma Tegenlicht heeft Nienke Dijkstra genomineerd voor een apart item over mensen die buiten de gebaande paden denken en doen.  Dijkstra zette het plastic-probleem in de Waddenzee op de bestuurlijke agenda en inmiddels is een Actieplan gestart.

meer lezen
woensdag 8 februari 2017 Vogel met plastic

Gezamenlijke actie vóór plastic vrije Waddenzee

Alle natuurbeheerders in het Waddengebied gaan in de komende twee jaar gezamenlijk aan de slag om het plastic probleem in Werelderfgoed Waddenzee aan te pakken.

meer lezen
vrijdag 3 februari 2017 Haven Lauwersoog poort tot Werelderfgoed Waddenzee.

Alternatieve dijkversterking voor Lauwersmeer?

Is er een alternatieve, meer natuurvriendelijke, manier te vinden om de Lauwersmeerdijk te verstevigen? PRW gaat nu samen met Rijkswaterstaat en Noorderzijlvest op onderzoek uit.

meer lezen
maandag 5 december 2016 Dijk langs de Eems-Dollard met op de achtergrond energiecentrale en windenergie.

Werkatelier Innovaties duurzaam havenbedrijf

Hoe kom je tot een duurzaam havenbedrijf in het Waddengebied? Die vraag staat centraal bij het  ‘Werkatelier Innovaties duurzaam havenbedrijf van wereldklasse’.

meer lezen
woensdag 30 november 2016 Bert Meerstra snijdt een stuk net weg uit de nek van de zeehond.

Waddenunit redt zeehond

De bemanning van De Krukel (Waddenunit) heeft onlangs een zeehond gered uit een stuk zwerfvuil. Het is al de vijfde redding dit jaar.  Bert Meerstra, Arjen Dijkstra en Chris Feenstra maakten de foto’s en schreven een verslag van de reddingspoging.

meer lezen
woensdag 19 oktober 2016 Vrijwilligers hebben via een vaartocht van Doe Eens Wad plastic opgeruimd vanaf 't Wad. FOTO: Nienke Dijkstra/Doe Eens Wad

Veel steun voor plastic-vrije Waddenzee

In het Waddengebied is er veel draagkracht, bereidheid en enthousiasme om te streven naar een plastic-vrije Waddenzee. Tegelijkertijd is het voor betrokken partijen lastig om het probleem goed aan te pakken.

meer lezen
donderdag 7 juli 2016 Jan van Gent, Plastic, dood dier, Werelderfgoed Waddenzee, Waddenunit

Richtlijn voor plastic opruimen in Waddenzee

Wat moet je nu wel en niet opruimen in het Waddengebied? Die vraag wordt steeds actueler nu meer en meer mensen zich realiseren wat de schadelijke gevolgen zijn van zwerfafval in Werelderfgoed Waddenzee. Stichting Doe Eens Wad heeft daarom in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee een richtlijn opgeschreven wat je moet doen met rondslingerend afval.

meer lezen
dinsdag 5 juli 2016

Hoofdrol voor Wadden en Doutzen Kroes in nieuwe Rivella campagne

Rivella is een nieuwe campagne gestart waarin de natuurlijke schoonheid van de Wadden centraal staat. Samen met Doutzen Kroes zet Rivella zich in om te laten zien hoe mooi dit stukje Nederland is. En proberen ze ervoor te zorgen dat die schoonheid bewaard blijft door op te roepen om plastic troep op te ruimen.

meer lezen
maandag 20 juni 2016

Waddenzeehavens nu allemaal EcoPort-gecertificeerd

Alle Nederlandse waddenzeehavens in het Nederlandse Unesco-gebied kregen vandaag een EcoPort-certificaat uitgereikt tijdens de werkconferentie ‘Trilateral Conference UNESCO Ports’ op het Landgoed Ekenstein in Appingedam. Het is voor het eerst dat alle Waddenzeehavens dit certificaat ontvangen.

meer lezen
vrijdag 27 mei 2016 Wad2 Roef

Waddenlab moet circulaire economie Waddengebied aanjagen

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en hogeschool Van Hall Larenstein gaan gezamenlijk aan de slag met een Living Lab Werelderfgoed Waddenzee; het zogenaamde WaddenLab. De intentieverklaring is vrijdag 27 mei ondertekend in Velp. Dit gebeurde tijdens het seminar “Circulaire Economie in de Delta” ter gelegenheid van de inauguratie van prof.dr.Toine Smits tot leading lector Delta Areas and Resources bij Van Hall Larenstein.

meer lezen
maandag 23 mei 2016

Aankomende workshops en conferenties

Komende periode organiseert PRW samen met andere partijen een aantal workshops en conferenties. Hieronder een overzicht van de agenda.

meer lezen
dinsdag 10 mei 2016

Trilaterale Conferentie UNESCO Havens

Waddenzeehavens en PRW organiseren op maandag 20 juni het trilaterale congres “UNESCO havens” (Ecoports). Dit congres is bedoeld als platform om draagvlak te creëren, samenwerkingen te initiëren en kennis te delen.

meer lezen
donderdag 12 november 2015 Jeroen Gosse Kracht van Beeld 232 - het slijk der aarde

Plastic afval groeiend probleem voor Werelderfgoed Waddenzee

Plastic is een groeiend probleem voor de Waddenzee. Vogels en Zeehonden raken bijvoorbeeld verstrikt in visnetten. En flessen, autobumpers en kunststofonderdelen ontsieren het Werelderfgoedgebied. Het Programma naar een Rijke Waddenzee organiseerde daarom een bijeenkomst over plastic in de Waddenzee. Daarmee geeft PRW een vervolg op de brandbrief Nienke Dijkstra van Doe eens Wad.

meer lezen
maandag 12 januari 2015 Wad2 Roef

verslag Themabijeenkomst kleine Jachthavens is nu online

De toegankelijkheid van Waddenzeehavens is al jaren een groeiend probleem. Door slibstromen, slibben steeds meer havens langzaam dicht. Simpel baggeren is vaak niet meer toereikend of te duur. Bij de Thema-bijeenkomst in november 2014 stond dan ook de vraag centraal hoe je jachthavens toegankelijk en exploitabel kunt houden. Hier moeten projecten uit voort komen die helpen om havens hun recreatieve-, economische- en ecologische functie te laten behouden.

meer lezen
woensdag 11 juni 2014 BBbootjeEemsVerheij

Duurzame projecten in ontwikkeling voor Waddenzeehavens

Het Programma Building with Nature Waddenzeehavens is klaar. Het omvat elf projecten die in de komende vier jaar worden uitgevoerd. De focus ligt daarbij op natuurontwikkeling en het duurzaam oplossen van de slibproblematiek voor Waddenzeehavens.

meer lezen