Programma naar een rijke Waddenzee

Alle nieuwsberichten

Meld je aan voor de nieuwsbrief

donderdag 28 februari 2019 Hoogwatertelling op Richel

Voorverkenning hoogwatervluchtplaatsen Waddengebied klaar

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft opdracht gegeven voor een analyse naar kansen en knelpunten bij hoogwatervluchtplaatsen.

meer lezen
maandag 11 juni 2018

Eerste resultaten Afrika flywaytelling 2017

Meer dan 800.000 Bonte Strandlopers en 50.000 Tureluurs op de Banc d’Arguin (Mauritanië). En zeker 80.000 Zomertalingen in de delta van de Djoudj (Senegal). Zomaar wat indrukwekkende aantallen uit het Afrikaanse kustdeel van de Oost Atlantische  trekroute waarlangs  in 2017 de integrale watervogeltelling  plaatsvond.

meer lezen
maandag 14 mei 2018 Voor Rosse grutto's en kanoeten is de Waddenzee een belangrijkse schakel in hun trekroute

Actieplan Broedvogels Waddenzee kan in werking!

Het gaat slecht met de broedvogels van de Waddenzee. Het Actieplan voor Broedvogels moet de negatieve trend ombuigen. PRW heeft samen met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten in beeld gebracht en maatregelen integraal afgestemd.

meer lezen
maandag 30 april 2018 Ganzen vliegen naar de Waddenzee. Utopia Texel

Fladder over Texel tijdens Wadden Vogelfestival

Fladder over Texel tijdens het Wadden Vogelfestival. Aftrap Landelijke Vogelweek met Wadden Vogelfestival op zaterdag 12 en zondag 13 mei.

meer lezen
maandag 9 mei 2016 Ondermeer scholeksters rusten uit op een wadplaat in de Waddenzee FOTO: Roef Mulder

Internationaal plan van aanpak moet broedvogels in de Waddenzee redden

Een internationaal plan van aanpak moet de stand van broedvogels op het Wad van Nederland, Duitsland en Denemarken verbeteren. Het CWSS heeft het plan geschreven. Voor het Programma naar een Rijke Waddenzee is het plan een welkome aanvulling.

meer lezen
maandag 21 augustus 2017 Wadvogeltelling in Werelderfgoed Waddenzee vanaf de Waddenunit

Wadvogeltelling: verstoring valt mee

Tijdens een extra wadvogeltelling op zaterdag 12 augustus is gebleken dat het met verstoring van vogels door menselijk toedoen meevalt. Toch bestaat de indruk dat dit gedeeltelijk komt doordat vogels bepaalde gebieden vermijden.

meer lezen
woensdag 24 mei 2017 Symposium Hoe Rijk is de Waddenzee?

Terugblik eerste dag Symposium 'Hoe rijk is de Waddenzee'?

‘Hoe rijk is de Waddenzee?’, dat was de centrale vraag tijdens het 18e symposium van de Waddenacademie dat in samenwerking met PRW werd georganiseerd.  De dag trok zo’n 150 Waddenliefhebbers naar Nes. Een terugblik.

meer lezen
dinsdag 4 april 2017

Symposium: ‘Hoe rijk is de Waddenzee?’

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseren op 23 en 24 mei aanstaande een symposium met als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de Waddenzee?

meer lezen
woensdag 22 maart 2017 Bert Meerstra - Branding

Stevige Noorderwind

Op 14 januari telden de vaste telploegen de watervogels in het Nederlandse Waddengebied. Een straffe noordwestenwind met zware regen- en hagelbuien weerhield de tellers er niet van om zich te verspreiden over alle Waddeneilanden en langs de vaste wal.

meer lezen
woensdag 22 maart 2017 Blandine Mélis – Nature Communities Développement

BirdLife aan het woord: trekvogels op de voet gevolgd

Hoe verliep de integrale vogeltelling in het tropische West-Afrika? BirdLife vertelt over haar betrokkenheid bij het waarnemen, leren, begrijpen en tellen van de vogels in dit deel van de wereld. Van Mauritanië tot aan Sierra Leone mobiliseerden zich duizenden vogelliefhebbers.

meer lezen
woensdag 22 maart 2017 Rob Buiter - Silhouet

Eerste indrukken Oost-Atlantische Flyway

In januari vond de tweede vogeltelling langs de Oost-Atlantische Flyway plaats. In vier weken tijd telden ongeveer 1.500 vogelliefhebbers in 33 landen, vele miljoenen vogels. Deze grootschalige telling is uniek. Wij hebben de eerste indrukken verzameld.

meer lezen
woensdag 22 maart 2017 Rob Buiter - Interview

Vogeltelling in het nieuws

De vogeltelling kreeg vanwege het internationale karakter veel aandacht van de media. Zo maakte Vroege Vogels (VARA) een radiorapportage over de telling in Mauritanië en het 8-uurjournaal en jeugdjournaal maakten een mooi item over het Nederlandse Waddengebied. Maar dat was nog niet alles.

meer lezen
woensdag 22 maart 2017 Romke Kleefstra – Manon Tentij met cola

Mauritanië: dertig tellers tellen zo’n twee miljoen vogels

Terwijl er geschaatst werd in Nederland, bevond Manon Tentij (PRW) zich in het tropische Mauritanië. Op de stranden van het nationaal park Barc d’Arguin telden zij de vogels. Bekijk hier de fotoreportage van haar bijzondere reis.

meer lezen
dinsdag 28 februari 2017 Poster Symposium Hoe Rijk is de Waddenzee?

Symposium Hoe rijk is de Waddenzee?

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseren op 23 en 24 mei 2017 een symposium met als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de Waddenzee? Reserveer nu alvast de datum in uw agenda.

meer lezen
woensdag 1 februari 2017 Vogeltelling Afrika, project Flyway - Rob Buiter

Telling Mauritanië uitgebreid besproken in Vroege Vogels

Manon Tentij (PRW) reisde vorige week af naar Mauritanië voor de tweede integrale telling van trekvogels langs de Oost-Atlantische kust. Het programma Vroege Vogels (VARA) maakte een radioreportage over de reis.

meer lezen
donderdag 26 januari 2017 Flywaytelling in Kameroen. Jaap van der Waarde Wereld Natuur Fonds

Flyway-telling in Afrika in volle gang

De flywaytelling in Afrika is een pittige opgave. Hier zijn namelijk niet zoveel vrijwillige vogelaars. De afstanden zijn bovendien groot en elke locatie kent specifieke problemen. Jaap van der Waarde van Wereld Natuur Fonds vertelt over zijn beleving in Kameroen.

meer lezen
woensdag 11 januari 2017 Jeroen Gosse - Scholekster - Kracht van Beeld

Bijzondere vogeltelling van Waddenzee tot Zuid-Afrika

Is de Waddenzee nog steeds een zwakke schakel voor wadvogels? Dit weekend start de tweede integrale vogeltelling van alle vogels op de trekroute van het arctische gebied tot aan Zuid-Afrika. In vier weken tijd tellen 1.500 vogelliefhebbers in 30 landen, vele miljoenen watervogels. De vogeltelling begint dit weekend in de Nederlandse Waddenzee.

meer lezen
dinsdag 3 januari 2017 Vogelgriep Griend Waddenzee FOTO: Jan Terwel

Vogelgriep op Griend

Half december heeft de Waddenunit vele tientallen dode vogels van Griend afgehaald. Vrijwel allemaal zijn ze omgekomen door de vogelgriep.

meer lezen
vrijdag 18 november 2016 Via de voorstelling TRACKS wordt aandacht gevraagd voor trekvogels en het belang van de Waddenzee. FOTO: Rene Dantuma

Samenwerken om trekvogels te beschermen

Wat moet je doen in de Waddenzee om trekvogels te kunnen helpen? Die vraag stond centraal tijdens een boeiende voorstelling van TRACKS in de Onlanderij in Eelderwolde.

meer lezen
dinsdag 18 oktober 2016 Een wolk van kanoeten in de Waddenzee. FOTO: Roef Mulder

Werken aan de kwaliteit van de Waddenzee in West-Afrika

De voorbereidingen voor de grote simultaantelling van vogels langs de Oost-Atlantische Flyway zijn in volle gang. De telling vindt plaats in januari 2017. Afgelopen weekend kwamen verschillende landen van het Afrikaanse deel al samen om afspraken te maken over deze bijzondere vogeltelling.

meer lezen
dinsdag 23 augustus 2016 Een groep scholeksters op de rand van een dijk langs de Waddenzee. FOTO: Jeroen Gosse, Kracht van Beeld.

Rapen van oesters op schelpdierbanken minst verstorend voor vogels bij hoog aandeel oesters

Schelpdierbanken in de Waddenzee zijn enorm belangrijk voor vogels. De dichtheid op de banken is bijna tien keer hoger als op een ‘kaal’ stuk wad. De verhouding waarin oesters en mosselen in deze banken voorkomen heeft voor de meeste vogelsoorten geen aantoonbare invloed op de dichtheden. Een aantal soorten neemt echter wel af als het aandeel Japanse oesters toeneemt, waaronder de bedreigde Scholekster.

meer lezen
woensdag 1 juni 2016

Verrassend veel vogelnesten op het Rif

Afgelopen vrijdag, 27 mei, heeft de bemanning van de Krukel (Eén van de vier boten van de Waddenunit) een vogelnesten-inventarisatie uitgevoerd op het Rif. Dat is een zandplaat in de Waddenzee tussen Schiermonnikoog en Ameland. De inventarisatie vond plaats in samenwerking met de vrijwillige vogelwachters van Engelsmanplaat en een boswachter van Staatsbosbeheer Ameland.

meer lezen
dinsdag 10 mei 2016

Waddenzee maakt zich op voor geboorteseizoen

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in de Waddenzee beperkt. Zo kunnen zeehonden en vogels ongestoord hun jongen grootbrengen. Daarna worden de gebieden weer vrijgegeven.

meer lezen
donderdag 17 september 2015 Waddex-3

Waddenzee zwakke schakel in internationale route van trekvogels

De Waddenzee blijkt de zwakke schakel te zijn in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied, langs de kust tot aan Zuid-Afrika. Hoe meer een trekvogel afhankelijk is van de Waddenzee, hoe slechter het met de vogel gaat.

meer lezen
donderdag 27 maart 2014 Jeroen Gosse Kracht van Beeld 232 - het slijk der aarde

Nieuwe kansen voor bedreigde vogels langs de Waddenzee

Nieuwe maatregelen zijn mogelijk om bedreigde wadvogels zoals de Scholekster, Visdief en Kluut te helpen. Kansen liggen vooral langs de vaste wal, maar ook op de eilanden. Plekken zoals de Kop van Noord-Holland, de Afsluitdijk, Harlingen-Zwarte Haan (Friesland) en Delfzijl-Eemshaven bieden nog onbenutte kansen voor deze wadvogels.

meer lezen
maandag 10 augustus 2015 BBbootjeEemsVerheij

Achtergrond: PRW-strategie voor behoud vogels Waddenzee

Vorige week dinsdag publiceerde het Friesch Dagblad een verhaal over de dalende vogelstand in de Waddenzee. Vooral met broedvogels gaat het slecht. En met Nederlandse broedvogels gaat het dan nog weer slechter als in het Duitse- en Deense Waddengebied. In het nieuwe Programmaplan 2015-2018 gaat PRW aan de slag voor zowel trek- als broedvogels.

meer lezen