Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 is het slotjaar van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Twaalf jaar werkten we aan een veerkrachtig ecosysteem en duurzaam economisch medegebruik in het Waddengebied. Hieronder onze belangrijkste resultaten over 2022, in de volgorde van de thema’s in ons programmaplan 2019-2022 Wad Veerkrachtig!, en de financiële rapportage.