Illustraties vormen inspiratievol vervolg Wadziejij

maandag 28 november 2022

Dit jaar volgde PRW de social media campagne Wadziejij (2020) op met ontwerpen voor de toekomst. Bureau Flux maakte in opdracht van ons verschillende posters die inspiratie bieden bij de toekomst van de uitgekozen storende objecten in het Waddengebied. Hierbij visualiseren ze een handelingsperspectief voor een aantal van de 14 objecten uit de Wadziejij-inventarisatie.

Werksessie in Afsluitdijk Wadden Center

Experts uit diverse discipline verrijkten en vulden de gekozen cases aan tijdens een werksessie afgelopen juni op de afsluitdijk. Daarbij werden 6 handelingsperspectieven gehanteerd, namelijk: toevoegen, verwijderen, transformeren, camoufleren, restaureren en verwilderen. We maakten hier gebruik van fantaseer- en brainstorm-sessies en schetsten voorlopige (deel)uitwerkingen. Zo bekeken we hoe we deze objecten wél werelderfgoedwaardig en passend in de omgeving maakten.

Uitgewerkte objecten

Een drietal objecten, namelijk: Boorplatform Zuidwal, Hotel ’T Punthoofd en de Pier bij Holwerd lieten we vervolgens als resultaat uitwerken in een artist impression. De posters met de mogelijke transformatie van deze objecten treft u hier. Deze posters zijn vrij beschikbaar voor toekomstige trajecten waarin ruimtelijke kwaliteit belangrijk is. Denk onder andere aan de Ateliers Ruimtelijke Kwaliteit in het kader van de uitwerking van de Agenda voor de Wadden en de Landschapstriënnale.

PRW hoopt te inspireren om te blijven reflecteren op de landschappelijk kwaliteit tijdens de levenscyclus van objecten en bij functiewijziging of –verlies te transformeren, en niet te schromen ook ‘op te ruimen’.

Vervolg op de Wadziejij-campagne in 2020

In 2020 vroegen wij bewoners en liefhebbers van het Waddengebied welke objecten zij niet vinden passen in het Waddengebied. Bijvoorbeeld omdat deze de landschappelijke kwaliteit verminderen. Wij vroegen hun ook wat zij nodig vonden om deze objecten wel werelderfgoed-waardig te maken. Of dat ‘opruimen’ wellicht beter is. De resultaten van de campagne legden wij vast in het Wadziejij-magazine.

Meer informatie:

Rick Timmerman, project- en procesmanager. Tel: 31 (0)6 12 80 34 40, E-mail: rick.timmerman@rws.nl.