Duurzaam Waddentoerisme

In dit project werkt PRW aan de ontwikkeling van duurzaam toerisme in het Werelderfgoed Waddenzee. Dat doen we via onderstaande deelsporen:

Ontwikkeling van strategie en bundeling van krachten
Doel van dit project is het Werelderfgoedteam verder uit te bouwen als centraal aanspreekpunt, aanjager van acties en verbinder van initiatieven op het gebied van natuurbeleving en duurzaam toerisme. Deelnemers zijn overheden, Stichting Werelderfgoed en PRW. In een breder duurzaamtoerisme-overleg zijn ook private partijen zoals natuurorganisaties en de ANWB vertegenwoordigd.

Identiteit als basis voor duurzaam Waddentoerisme
Wat is de stip aan de horizon? Wordt het Waddengebied een Werelderfgoed van topklasse? Dit project heeft als doel een gezamenlijk streefbeeld vorm te geven en te positioneren. Zowel de overheid, het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties hebben daar behoefte aan. Het toerisme moet worden gestimuleerd, waarbij de waarden van het Werelderfgoed leidend zijn en blijvend moeten worden beschermd.

Marketing en product-markt-partnercombinaties
Samen met ondernemers en marketingorganisaties wordt een marketingplan Waddenzee gemaakt. Het branding concept is door de drie Waddenzeelanden gezamenlijk ontwikkeld: Werelderfgoed Waddenzee: it’s your nature!

Faciliteren ondernemers en overheden
Dit project omvat de volgende onderdelen:

•  Samenwerken met ondernemers (Werelderfgoedtoolboxen, zorgen voor digitale ontsluiting en praktische hulp, organiseren van een ondernemersavond, plaatsing werelderfgoedborden);
•  Aanstellen van een aansprekende ondernemer als boegbeeld voor duurzaam Waddentoerisme;
•  Verkennen van kansen met Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018;
•  Organiseren en stimuleren van het Werelderfgoedweekend (mogelijk een jaarlijks terugkerend festival, primair voor toeristen, waarbij bedrijven zich kunnen presenteren, excursies kunnen worden georganiseerd en de schoonheid van het Wad kan worden gevierd);
•  Verkennen van de Werelderfgoedcentra op de eilanden en de vaste wal, zorgen voor differentiatie en visieontwikkeling.