Dag van het Wad ook in 2018!

dinsdag 12 december 2017

Ook in 2018 zal er een Dag van het Wad worden georganiseerd! Het verjaardagsfeestje van Werelderfgoed Waddenzee valt in 2018 in het weekend van zaterdag 30 juni en zondag 1 juli. Een aantal partijen zijn nu al aan het sleutelen voor een feestelijk programma.

Het programma zal in de komende maanden uitgroeien tot een mooi evenement. Belangrijke hotspots voor het komende jaar zijn in elk geval Paessens-Moddergat, Holwerd en Noordpolderzijl. Maar mogelijk sluit ook Lauwersoog hier nog bij aan.

Marketing Groningen gaf al aan dat het slaapfeestje op de dijk bij Noordpolderzijl de afgelopen twee jaren zo’n succes was dat dit in elk geval weer doorgaat. Hoe het programma er verder uit komt te zien, is nog een verrassing.

Los van de hotspots, waar meerdere activiteiten plaatsvinden, wordt gekeken waar reguliere activiteiten en/of bestaande programma’s verrijkt kunnen worden met een verdieping over Werelderfgoed Waddenzee. ,,Dat kan heel simpel. Bij een tourtocht gaat er dan voor de Dag van het Wad een speciale Werelderfgoedgids mee. Of bij een braderie in een dorpje langs de Waddenkust, organiseren we ook een wadwandeling. Maar we kijken ook met Sense of place waar koppelkansen liggen. Zo willen we zoveel mogelijk mensen vertellen over al het moois in dit natuurgebied”, vertelt Christiaan Kooistra van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

Naast de ideeën voor de Dag van het Wad 2018 zijn er ook een aantal lessen getrokken uit de afgelopen editie. Zo wordt nu ondermeer gekeken of de communicatie apart op Dag van het Wad gericht moet worden of dat we blijven communiceren vanuit Werelderfgoed Waddenzee. Daarnaast moet ook de Google-rating omhoog.

Dag van het Wad
De Dag van het Wad is een trilateraal afgesproken verjaardagsfeestje van Werelderfgoed Waddenzee. De Duitsers zijn deze afspraak gelijk nagekomen en vieren deze dag al langer, maar in Nederland kwam het niet van de grond. Daarom is het Programma naar een Rijke Waddenzee gevraagd om dit aan te jagen. Dat doet PRW nu voor de derde keer in samenwerking met ondernemers, natuurverenigingen, overheden en vrijwilligers. Het is de bedoeling dat het evenement uitgroeit tot een jaarlijkse “open dag” voor de inwoners van het Waddengebied.

Meer weten?
Christiaan Kooistra, 06-48.161.322 of c.kooistra@minez.nl