Terugblik Werkcongres Plasticvrije Waddenzee 2018

dinsdag 11 december 2018

Op 29 november is voor het vierde opeenvolgende jaar het werkcongres Plasticvrije Waddenzee georganiseerd. De oogst van dit jaar: een grote opkomst, veel inspiratie en concrete adviezen en acties voor vervolg. Bijna 40 actieve Waddenliefhebbers (beheerders, vrijwilligers en bedrijven) die  (willen gaan) werken aan een plasticvrije Waddenzee kwamen in Lauwersoog bijeen om elkaar te ontmoeten, kennis en ervaringen te delen en mogelijkheden te bespreken voor nieuwe initiatieven of het versterken van bestaande.

Presentaties actuele onderwerpen

+ Floris van Bentum (RWS) presenteerde hoe elders in de wereld in waterrijke gebieden met de werelderfgoed-status wordt gewerkt om verontreiniging door plastic zwerfafval tegen te gaan. Belangrijkste boodschap: laat zien dat deze maatregelen en acties de waarden van het gebied versterken.

+ Elisa Bravo Rebolledo (Bureau Waardenburg) deelde haar ervaringen over het monitoringsonderzoek Zwerfvuil in het Waddengebied, dat ze samen met Arjen Dijkstra (Waddenunit) uitvoert in opdracht van Rijkswaterstaat. Op Steenplaat, Griend en Zuiderduintjes is dit jaar een aantal keren gemonitord. De resultaten worden begin 2019 opgeleverd en dan worden ook mogelijke vervolgstappen besproken.

+ Wouter Jan Strietman (WUR) vertelde over de stand van zaken van het VisPluisVrij-project. Doel van het project is het verminderen van de hoeveelheid pluis die jaarlijks in zee terecht komt, voornamelijk door slijtage.  In het project werken wetenschap, visserij, overheid, NGO’s en bedrijfsleven gezamenlijk aan het ontwikkelen van alternatieve materialen (bijvoorbeeld yak-leer) en alternatieve visnetontwerpen.

Acties voor vervolg

De afgelopen twee jaar is er door de beheerders gewerkt aan het Actieplan Plasticvrije Waddenzee. Vanuit de beheerders is er de wens de ontstane samenwerking voort te zetten in een nieuwe vorm. RWS wil dit nu gaan opbouwen en ondersteunen.Daarvoor zijn al de nodige stappen gezet. Met de input van de aanwezigen van het werkcongres krijgt het plan nu verder vorm. De deelnemers van het werkcongres zullen in februari op de hoogte gehouden worden van de uitwerking van de community.