Kan vaarrecreatie meer ruimte krijgen op de Waddenzee?

woensdag 23 november 2016

Kan er op meer plekken in de Waddenzee worden gevaren dan nu het geval is? Of wordt de natuur dan te veel verstoord? Daarover spraken vertegenwoordigers van de Bruine Vloot, de Wadvaarders, kanoërs, (jacht)havens en overheden in de Fabriek in Leeuwarden.

Het gesprek ging met name over de achtergrond en de kansen voor dynamische zonering in Werelderfgoed Waddenzee. Dynamische zonering is een ander woord voor gebiedssluiting waarbij er beter rekening wordt gehouden met de natuur.

Open als het kan
Vroeger waren sommige gebieden maandenlang verboden toegang voor wadvaarders en andere recreanten. Tegenwoordig signaleert de Waddenunit wanneer gebieden open en dicht kunnen Daardoor gaan gebieden pas op slot als dat nodig is en open zodra dat kan. Hierdoor kunnen Wadvaarders op meer plekken in de Waddenzee komen, terwijl de natuur ongestoord blijft.

De Waddenunit is met de Wadvaarders aan het kijken of er een dynamischer regime mogelijk is in bepaalde gebieden. Dit is een van de speerpunten uit het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee.  In pilotvorm is dat al geprobeerd, onder meer bij de Waardgronden Terschelling. Wadvaarders en andere recreanten hebben daar in de zomer een extra vaarroute gekregen op een tijdstip dat het anders gesloten zou zijn.

Goede balans
Bij de Wadvaarders leeft het gevoel dat dynamische zonering op meer plekken in de Waddenzee kan. Met name bij zeehonden zou soepeler opgetreden kunnen worden. De aantallen stijgen namelijk en hun reactie op het gedrag van mensen verandert ook. Maar de Waddenunit (onderdeel van Ministerie EZ) is echter terughoudend vanwege de goede balans tussen vaarrecreatie en natuur.

Toegankelijkheid havens
Een ander onderwerp dat tijdens de bijeenkomst aan bod kwam, was de toegankelijkheid van de havens. Vooral Schiermonnikoog is een probleem. Dit onderwerp zal bij een volgende themabijeenkomst op de agenda komen. Het uitgebreide verslag van deze bijeenkomst is als download beschikbaar.

Meer weten over vaarrecreatie? Ik pas op het Wad