Nieuwsbrief Actieplan Vaarrecreatie groeit snel

dinsdag 1 mei 2018

De nieuwsbrief van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is online. Hier wordt onder meer melding gemaakt van de start van een social-media campagne, een brief naar de robbentochtondernemers en over monitoringsafspraken met de Wadwachters van Richel.

Het belangrijkste nieuws is misschien wel de doorbraak in het meerjarige onderzoek naar de interactie tussen vaarrecreatie en natuur. Er is namelijk een algoritme ontwikkeld om de vele miljoenen data aan radargegevens te kunnen analyseren. De onderzoekers roepen nu de beheerders in het veld op om mee te kijken om zodoende de juiste conclusies te trekken.

Robbentochten

Een andere belangrijke stap is dat bij de inventarisatie van gegevens met betrekking tot de robbentochten ook de scheeps-ID’s zullen worden opgevraagd. De organisatoren kunnen zo op vrijwillige basis mee werken aan goed beheer van de Waddenzee.

Dynamische Zonering

Daarnaast gaan er een aantal gebieden weer tijdelijk op slot. Dit is om de kwetsbare natuur te beschermen. Zodra vogels en/of zeehonden hun jongen weer hebben grootgebracht, worden de gebieden weer opengesteld. Tot die tijd is rust zeer belangrijk!

Tot slot nog een oproep om de social media de komende tijd goed in de gaten te houden. We starten met een campagne om ‘Ik pas op het Wad’ op een aantrekkelijke manier met korte interviews onder de aandacht te brengen. U kunt deze campagne steunen door berichten te liken en te dele

Lees de volledige nieuwsbrief van het Actieplan Vaarrecreatie

Snelle groei

Het aantal abonnee’sop de nieuwsbrief van het Actieplan is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Van ruim honderd inschrijvingen, naar meer dan 300 nu. Inschrijven kan via Christiaan Kooistra: c.kooistra@minez.nl