Tevredenheid over nieuwe vaarroute langs Blauwe Balg

donderdag 3 december 2015

De Waddenunit, de Wadvaarders en Rijkswaterstaat zijn in het zonnetje gezet door het OBW. Deze partijen werkten namelijk goed samen om de tijdelijke zomervaarroute mogelijk te maken tussen Ameland en Terschelling.

De nieuwe tijdelijke vaarroute (De Waardgronden Terschelling) ging halverwege juli open en maakt onderdeel uit van “Ik Pas op het Wad” (onderdeel van Actieplan Vaarrecreatie). Door deze kortere route, kregen de zeehonden en vogels op de noorderlijk gelegen Blauwe Balg meer rust en werd de route tussen tussen Ameland en Terschelling veiliger en korter voor de recreatievaart.

De partijen zijn met name tevreden over de onderlinge samenwerking. De Wadvaarders en de Waddenunit bepaalden de route en verzorgden de communicatie en voorlichting over de nieuwe route. Rijkswaterstaat markeerde de route met tonnen en haalde deze weer op na afloop van het vaarseizoen.

Gefelicitaart
De goede onderlinge samenwerking is nu reden voor het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW) om de partijen een taart te overhandigen en een paar mooie woorden uit te spreken. Het OBW ziet namelijk toe op het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende beheerders en vindt deze zomervaarroute een mooi voorbeeld van goede samenwerking in het Waddengebied.

Geert Hoogerduijn van de Waddenunit gaf aan dat de werkgroep volgend jaar nog een keer de proef met de nieuwe vaarroute gaat organiseren. ,,De route is een succes, maar een aantal andere zaken willen we graag nog verbeteren. Zo willen we beter monitoren wat de effecten zijn van deze maatregelen voor mens en dier. En misschien kunnen we dit concept van dynamisch zoneren ook op andere plekken toepassen in de Waddenzee.”

Beheer Waddenzee
Het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee geeft sturing aan de Samenwerkingsagenda Beheer. Het beheer op de Waddenzee wordt geregeld door 13 verschillende organisaties. De samenwerkingsagenda kent 24 actiepunten waaronder de uitvoering van het Actieplan vaarrecreatie en dynamisch zoneren. Het belangrijkste doel is om meer eenheid te brengen in het Beheer op de Waddenzee conform de aanbeveling van de Algemene Rekenkamer in 2013.