Vaarroute Waardgronden Terschelling is open

donderdag 27 juli 2017

De zomervaarroute de “Waardgronden Terschelling” (tussen de eilanden Ameland en Terschelling) is geopend. De route is speciaal bedoeld voor de recreatievaart op de Waddenzee en gaat ten zuiden langs de Blauwe Balg, dwars door gesloten gebied. De maatregel vindt plaats in het kader van ‘Ik pas op het Wad’.

De extra route is geen vervanger, maar een aanvulling op de gebruikelijke route over de Blauwe Balg. De nieuwe zomerroute heeft echter als voordeel dat het  beduidend korter is en minder tegenstroom heeft.

Meer rust voor dieren
Maar belangrijker is dat de extra route de recreatievaart beter verspreid. Vlak naast de Blauwe Balg is een zandbank die vaak wordt gebruikt door zeehonden en vogels als rustplaats. De dieren worden hier regelmatig verstoord. De nieuwe vaarroute moet de drukte verminderen, zodat de dieren meer rust en ruimte krijgen.

Monitoring
Nu de jonge zeehonden niet meer gezien worden in het zuidelijke deel is de route opengesteld. De komende periode wordt gemonitord hoe de dieren op de extra route reageren. Na de zomer wordt dat geevalueerd als onderdeel van het Actieplan Vaarrecreatie.

Betonning
De tonnen voor de route Waardgronden zijn onlangs neergelegd door Rijkswaterstaat en te herkennen aan de gele markeringen. Deze dienen aan de zuidzijde gepasseerd te worden. De route is alleen toegankelijk rond hoogwater. Vanaf 3 uur voor hoogwater tot 2 uur na hoogwater (Nes Ameland). De minst gelode diepte is 40 centimeter bij NAP. Voor reacties en vragen kunt u terecht bij de Waddenunit van het Ministerie van Economische Zaken: bemanning ms “Krukel” 06-531.50.610, E-Mail: waddenunit@minez.nl , Twitter; @blauwebalg

 

Kijk voor meer relevante info: nautin.nl