“Kraak de radarcode voor Vaarrecreatie”

woensdag 15 november 2017

De onderzoekers van de vaarrecreatie in de Waddenzee presenteerden eind oktober hun resultaten over de zomer van 2016 en 2017. En er werd vooruitgeblikt op het seizoen 2018.

Onderzoeksleider Bertus van der Tuuk begeleidde de discussie op de boot die vanuit Harlingen vertrok richting Griend. Het MOCO-onderzoek dat de spanningen tussen recreatie en natuur onderzoekt, vroeg om uitleg. Dat deed hij dan ook graag.

Het onderzoek verschilt van veel andere onderzoeken in het Waddengebied doordat er niet alleen met waarnemingen wordt gewerkt, maar juist ook met veel data: AIS-gegevens, radardata, greentracker, enquête, sluistellingen, vogeltellingen, zeehondenwaarnemingen en nog veel meer cijfers. Naast biologen zijn er dus ook wiskundigen aan het werk, data-analisten en enquêteurs.

Interessante mix
Die mix van verschillende onderzoeksdisciplines kan nieuwe inzichten geven over welke druk de vaarrecreatie uitoefent op de natuurwaarden van het Waddengebied. Voor 2018 is het de opgave om de analyse van de radardata te ontcijferen.

Zo is het lastig om een goed beeld te krijgen van kleinere boten. Het verschil tussen bootjes, kano’s en bijvoorbeeld een grote vogelsoort als de lepelaar is nog niet helder te zien op de radar. De komende winterperiode sleutelen de onderzoekers aan deze formule. Als dat lukt zou dat een doorbraak zijn, ook op wereldschaal.

Afspraken
De onderzoekers en (natuur)beheerders zullen in een later stadium nog een keer om tafel gaan zitten om goed in detail te kijken naar elkaars mogelijkheden voor het komende vaarseizoen in 2018.

Meer weten?
Het verslag en de presentatie kun je hieronder downloaden.