Excursie bij project Vijfhuizen

woensdag 11 juli 2018

Op dinsdag 10 juli gingen de klankbordgroep van de POV-W en het programmateam van Programma naar een Rijke Waddenzee samen op excursie naar gemaal Vijfhuizen. Mensen van het project vertelden over het project Vijfhuizen ‘Fan swiet nei sâlt’. Het onderzoek Dijk met Voorland is ook verwerkt in dit project. Daar vertelde Esther Dieker over, omgevingsmanager van de POV-W.

Vismigratie en ontwikkelingen op de kwelder
Vismigratie en de ontwikkelingen op de kwelder kregen hierbij vooral de aandacht. Met headsets op werd iedereen bijgepraat over het project en het onderzoek. Daarnaast was de excursie een mooi moment waar iedereen elkaar weer kon ontmoeten. Een mooie leerzame ochtend op de dijk.

Meer informatie over het project
www.projectvijfhuizen.nl

+ www.pov-waddenzeedijken.nl

 

NB: Elders langs de Waddenkust worden ook maatregelen genomen voor de natuur. Kijk bijvoorbeeld eens naar dit filmpje over de Brede Groene Dijk en de Klutenplas.