Pleidooi voor integraliteit op Deltacongres

maandag 6 november 2017

Het deltacongres van donderdag 2 november trok ruim 1500 mensen naar Leeuwarden. Daar werden tal van onderwerpen behandeld die te maken hebben met water, veiligheid en deltanatuur.

Deltacommissaris Wim Kuijken sprak met dagvoorzitter Inge Diepman over de noodzaak om meer dan ooit samen te werken. Zo moet Nederland voorbereid blijven op de gevolgen van de extremen van het weer.

Niet efficiënter, maar creatiever
Hoogleraar Maarten Hajer nam de zaal mee met zijn keynote-speech, waarin hij opriep de creativiteit te omarmen: ‘Het bestaande efficiënter maken is geen oplossing’. Ook zette hij uiteen dat klimaatmitigatie en – adaptatie in één verhaal horen.

In de verschillende parallelsessies werd vervolgens inhoudelijk doorgepraat over de thema’s van het deltaprogramma. Hierin nam PRW ook actief deel.

Integrale aanpak
Strategietrekker Wim Schoorlemmer (Randen van het Wad) was uitgenodigd om zijn expertise te delen over de integrale aanpak van projecten waar kansen liggen om de ecologische verbinding tussen land en zee te versterken in het Waddengebied. Hij is ondermeer voorzitter van de klankbordgroep van de POV-Waddenzeedijken. Daarnaast is PRW betrokken (geweest) bij een aantal projecten die tot de verbeelding spreken juist vanwege de integraliteit, zoals; Holwerd aan Zee, de Prins Hendrikdijk op Texel en de innovatieve dijkconcepten in het Eems-Dollard gebied (o.a. dubbele dijk en brede groene Dollarddijk).

Strategietrekker Peter Ros (beleving Werelderfgoed Waddenzee) begeleidde een workshop over de recreatieve kansen die er liggen zodra er dijken worden aangepast. Centraal daarbij staat het idee van de interactieve Belevingskaart. Hierin worden cultuur, natuur en historie met elkaar verbonden.

Dynamisch kustbeheer
Daarnaast gaf morfoloog Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat (en tevens verbonden aan PRW) tekst en uitleg via  een filmpje over het dynamisch duinlandschap van Terschelling. Dat deed hij samen met Boswachter Joeri Lamers van Staatsbosbeheer.

Bekijk het filmpje over duinbeheer