Onderwaternatuur bekend en bemind maken

Het deel van de Waddenzee dat zich onder water afspeelt is nog veelal onbekend bij bestuurders, gebruikers, bewoners, beheerders en beleidsmakers. Als deze partijen de waarde hiervan inzien en de urgentie van verbetering, ontstaat vanzelf meer bereidheid om de onderwaternatuur te respecteren en te beschermen. Ofwel: het onbekende bekend en het onbeminde bemind te maken door resultaten van onderzoek en pilots integraal onder de aandacht te brengen bij de doelgroepen en te voorzien van handelingsperspectieven. Dat vergemakkelijkt de verankering in beleid en beheer.

Onderwatercafés

Samen met beheerders en wetenschappers organiseren we een serie Onderwatercafés in het Waddengebied. Met als doel onderwaternatuur bekend en bemind te maken, om zo de bescherming van natuur onder het wateroppervlak te verankeren in beheer en beleid. Iedereen die woont of werkt in het gebied en interesse heeft in (de onderwaternatuur van) het Wad is welkom. Samen hebben we verschillende inzichten en kunnen we kennis delen, elkaar versterken en bewustzijn vergroten voor onderwaternatuur in de Waddenzee.

Meer weten over de onderwatercafés die zijn geweest en de aankondiging van de komende onderwatercafés? Lees verder op de pagina Onderwatercafés.

Rol PRW:

Op te leveren resultaat:

  • De onderwaternatuur heeft in 2020 een volwaardige rol in de ontwikkeling van beleid en beheer;
  • Het belang van de onderwaternatuur is bekend en toe te passen voor beleid en beheer.

Opdrachtgevers:

  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Rijkswaterstaat
  • Waddenprovincies: provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen
  • Coalitie Wadden Natuurlijk

Opvolging door:

  • Rijkswaterstaat