Prins Hendrikzanddijk Texel ligt ter inzage

dinsdag 13 december 2016

Van 19 december tot en met 30 januari 2017 liggen de dijkversterkingsplannen voor de zandige variant voor de Prins Hendrikdijk ter inzage. Het gaat hier om de circa 3 kilometer lange dijk tussen NIOZ en Oudeschild op Texel. 

De natuurlijke manier waarop de dijk met zand wordt versterkt is uniek. Vóór de huidige dijk komt een gevarieerd zandig gebied met een dynamisch karakter passend bij het Waddengebied. Een wijze van versterken die naadloos aansluit bij de wensen van de gemeente en de Tesselaars om agrarisch areaal te sparen. Droge voeten en een impuls voor de Waddennatuur, zonder dat er grond verloren gaat. De innovatieve wijze van versterken biedt zekerheid dat de veiligheid duurzaam op orde is door een ontwerp dat de flexibiliteit heeft om mee te bewegen met de daadwerkelijke omstandigheden in het unieke Waddensysteem.

Om iedereen te informeren wat er straks ter inzage gaat, boden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Texel en provincie Noord-Holland op 8 december de mogelijkheid aan de omgeving om vragen te stellen en het gesprek aan te gaan over het project en het proces. De opkomst was goed, er is in ontspannen sfeer veel informatie uitgewisseld. Tijdens de inloopavond werd er een presentatie getoond. Deze kunt u vinden op de nieuwe website: www.hhnk.nl/prinshendrikzanddijk.

Het is de bedoeling dat in 2018 de uitvoering start. Uiterlijk eind 2019 moeten de werkzaamheden klaar zijn en is de dijk weer veilig.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft een aantal jaar geleden actief gepleit voor de realisatie van de zandige variant. Dit omdat er meer winst voor de natuur valt te halen, terwijl het met de kosten meevalt en het een aantal pluspunten heeft voor de kustveiligheid. Meer info via dit filmpje.

Impressie Prins Hendrikzanddijk op Texel
Impressie Prins Hendrikzanddijk op Texel