Zandige variant PH-dijk krijgt voorkeur

woensdag 2 januari 2013

De Provinciale Staten van Noord-Holland zijn akkoord met hun bijdrage van 1,5 miljoen euro aan de zandige variant van de Prins Hendrik-dijk op Texel. De provincie draagt bij omdat naast de garantie voor waterveiligheid, zand een grote toegevoegde waarde heeft voor de natuur van het Waddengebied.

In samenwerking met het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze innovatieve oplossing voor een dijk aan de Waddenzee gevonden.

Nu de provincie akkoord is, is de financiering volledig gedekt. Eerder al deden de  gemeente Texel, het Waddenfonds, het Ministerie Infrastructuur en Milieu en het Hoogheemraadschap, financiële toezeggingen.

Innovatieve dijkversterking
Bij de Prins Hendrik-dijk (ten oosten van de aankomst-terminal) komt nu geen traditionele dijkversterking met klei of stenen, maar een zachte zanddijk van 3 kilometer lang waarbij veiligheid en natuur hand in hand gaan. De bestuurders van alle betrokken organisaties zijn erg blij dat er nu een principeakkoord is over de zandige oplossing en dat ze dit samen voor elkaar hebben gekregen.

Het plan wordt nu omgevormd tot een ‘bestek’ dat wordt aanbesteed. Het is de bedoeling dat medio 2015 de schep de grond in gaat. Uiteindelijk zal in 2019 de gehele Waddenzeedijk weer opgewassen zijn tegen golven uit de Waddenzee.

Meer informatie:
Nieuws: Subsidie Waddenfonds voor Prins Hendrik-dijk
Onderzoeksrapport: Planstudie Dijkversterking Texel