Prins Hendrikdijk; veiligheid en natuurherstel hand-in-hand

maandag 26 november 2012

Met de toekenning van 12,2 miljoen euro van het Waddenfonds aan de ‘zandige variant’ van de Prins Hendrikdijk op Texel wordt straks actief gewerkt aan veiligheid en natuurherstel samen. Dat is vanuit de historie bijzonder te noemen. Het is bovendien een innovatief antwoord op de zeespiegelstijging.

Nu is de geasfalteerde Prins Hendrikdijk langs de Waddenzee op Texel nog een kale dijk. Als de bestuurders de komende maand (december 2012) de plannen goedkeuren dan liggen er straks kwelders en duinen voor. De naam ‘zandige variant’ verwijst dus naar de aanleg van kwelders en duinen vóór de dijken.

Maar de waarde van een dergelijke variant zit niet alleen in het aanblik. De ‘zandige variant’ biedt ecologisch gezien ook veel voordelen. Zo krijgt de bedreigde scholekster er een groot leefgebied bij. Daarnaast liggen er ook volop kansen voor toerisme.

Innovatief
Het belangrijkste aan het nieuwe concept is dat het een antwoord geeft op de wens om op een nieuwe innovatieve manier met dijkversterkingen om te gaan. In het kader van het Deltaprogramma wordt gezocht naar nieuwe dijkconcepten waar veiligheid hand in hand gaat met versterking van de natuur, versterking van de beleving en/of versterking van de economische ontwikkeling.

De ‘pilot’ Prins Hendrikdijk kan in dat kader een prachtig voorbeeld zijn hoe veiligheid en natuur ook in de praktijk samen kunnen gaan.