Bestuurders en leerlingen geven startsein voor zandige Waddendijk

maandag 3 juni 2013

Onder toeziend oog van Texelse schooljeugd hebben het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Texel en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op donderdag 30 mei een realisatieovereenkomst voor de zandige versterking bij de Prins Hendrikpolder getekend.

Na de ondertekening wierpen de bestuurders met leerlingen van de Jan Drijverschool uit Den Hoorn een symbolische blik op de toekomstige zanddijk. De Prins Hendrikzanddijk moet ervoor zorgen dat onder andere deze leerlingen in de toekomst droge voeten houden. De uitvoering van de zanddijk start naar verwachting in 2015.

Voorafgaand aan de ondertekening kregen leerlingen van de Jan Drijverschool de kans om de bestuurders van de betrokken organisaties het hemd van het lijf te vragen over nut en noodzaak van een zanddijk op Texel.  Kees van Es, manager van het Programma naar een Rijke Waddenzee, was aanwezig via een videoverbinding. Zo kon hij de kinderen bijpraten over het belang van de Prins Hendrikdijk voor natuurherstel in combinatie met het versterken van waterveiligheid.

Na de ondertekening wierpen de leerlingen samen met de bestuurders een blik op de toekomst: door een groot verrekijkerbord midden op de dijk zagen ze de toekomstige zanddijk. Het bord is vervolgens verplaatst naar het gemaal Prins Hendrikpolder. Daar kan iedereen die interesse heeft zelf een blik op de toekomst werpen.

Partijen leggen samenwerking vast
In de realisatieovereenkomst  zijn de financiële bijdragen en inspanningen van de partijen vastgelegd. Volgende stap is de verdere planuitwerking van de voorkeursvariant en daarmee komt de uitvoering steeds dichterbij. Naar verwachting is in 2019 de gehele Waddenzeedijk weer opgewassen tegen effecten van een mogelijke superstorm op de Waddenzee.

Meer info
Video over de ‘zandige variant’: hier