Subsidie Waddenfonds voor Prins Hendrikdijk

dinsdag 6 november 2012

Het Waddenfonds heeft een maand na openstelling voor het eerst subsidie verleend. Het gaat om 3 projecten, te weten: ‘Waddengebied in Oorlog’, ‘Automooring voor Veerboten’ en ‘Innovatieve Versterking van de Prins Hendrikdijk op Texel’. Aan de 3 projecten is in totaal 14 miljoen euro subsidie toegekend.

Vernieuwend
Het Programma naar een Rijke Waddenzee is de afgelopen maanden druk in de weer geweest met de versterking voor de Prins Hendrikdijk. Daarbij is een ‘zandige variant’ ontwikkelt, dat nogal verschilt met het gebruikelijke binnendijks versterken van de zeekering en het verbreden van de dijkvoet. PRW heeft aangegeven dat een geleidelijke buitendijkse overgang van land naar zee voor de benodigde veiligheid zorgt én tegelijkertijd grote ecologische voordelen oplevert.

Ecologische voordelen
De ecologische voordelen van de ‘zandige variant’  ontstaan door het aanleggen van duinen en kwelders. Daardoor kunnen er mosselbanken komen, groeit er pioniersvegetatie en is het buitendijkse gebied aantrekkelijk voor veel vogels.

Waddenfonds als katalysator?
Het Waddenfonds is onder de indruk van deze innovatieve manier van dijkversterking. Daarom geeft het nu al aan dat er voor de Prins Hendrijkdijk zo’n 12 miljoen euro beschikbaar is, terwijl de bestuurlijke beslissing nog moet worden genomen. “Het is de bedoeling dat de subsidie werkt als katalysator om de natuurlijke variant van deze dijk mogelijk te maken”, aldus het Waddenfonds.

Binnenkort maken de verantwoordelijke bestuurders (gemeente Texel, provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) de definitieve beslissing over de Prins Hendrikdijk op Texel.