Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

donderdag 26 oktober 2017

Platte oesters gevonden in de Waddenzee

De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Een visser ontdekte meerdere exemplaren ten oosten van Texel. Nader onderzoek bevestigt nu dat het om de platte oester gaat. Daarnaast is er nog een andere locatie ontdekt, iets ten zuiden van Vlieland.

De vondst is bijzonder. Honderd jaar geleden was het schelpdier nog een veelvoorkomende soort. Maar door intensivering van de visserij en een aantal ziektes nam de populatie snel af. Algemeen werd gedacht dat de platte oester al lang uit de Waddenzee verdwenen was.

De ontdekking dat er toch nog levende platte oesters zijn, werd gedaan door een Texelse visser/oesterraper. De waarneming is doorgegeven aan het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Dit samenwerkingsverband van verschillende partijen in het Waddengebied werkt namelijk aan de terugkeer van de platte oester in het Werelderfgoedgebied. Op het moment van de ontdekking was er net een enquête uitgezet onder de oesterrapers.

Zoektocht naar meer platte oesters
Deze zomer heeft PRW vervolgens de opdracht gegeven aan Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga om een survey uit te voeren om de melding te verifiëren. Het onderzoek is ondersteund door Natuurmonumenten. Uiteindelijk is op deze locatie een aantal levende platte oesters gevonden. Deze hadden zich gevestigd op diverse soorten schelpdieren. Door Wageningen Marine Research zijn larven ontdekt in de waterkolom. Naar aanleiding van de vondst heeft men eerdere onderzoeksgegevens doorlopen en blijken nog meer levende platte oesters gevonden te zijn.

Actief herstelprogramma
De ontdekking van de platte oesters in de Waddenzee is een opsteker voor de Waddennatuur en het herstelproces, vertelt oesterdeskundige Hein Sas. ,,Het bevestigt dat er inderdaad gunstige groeicondities voor de soort in de Nederlandse Waddenzee zijn, zoals eerder al bleek uit ons onderzoek. Maar het gegeven dat deze populatie in een klein gebied aanwezig is, dicht bij de oorspronkelijke bron, laat zien dat zijn verspreidingsvermogen beperkt is. Daarom denken we dat de platte oester in de Waddenzee met een actief herstelprogramma een duwtje in de rug kan gebruiken om verdere verspreiding mogelijk te maken. Een programma met goede wetenschappelijke begeleiding.”

PRW gaat nu uitzoeken wat er nodig is om het huidige platte oesterbestand in de Waddenzee te versterken en uit te breiden.

Platte oester
De platte oester is een schelpdier dat in de diepere delen van de Waddenzee kan leven. De platte oester heeft daardoor toegevoegde waarde ten opzichte van de Japanse oester, die vooral op de platen leeft. De schelp is gelijkmatig rond van vorm, met kleine ribbels en is lichtbruin van kleur. Oesters zijn belangrijk voor een goed functionerend ecosysteem. Ze eten algen door deze uit het water te filtreren, zo dragen ze bij aan meer helder water. Daarnaast zorgen platte oesters in bankvorm voor een schuilplaats voor allerlei levensvormen in het water, zoals anemonen, vissen, krabben en kreeften. Schelpdierbanken, op zandplaten en onder water, herbergen dubbel zoveel dieren als daar buiten.

 

UPDATE
Artikel Volkskrant
Artikel Leeuwarder Courant
Persbericht ANP op verschillende media zoals Nu.nl

rapporten en documenten in dit thema

 • donderdag 15 februari 2018

  Terugkeer Platte Oester

  De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Dit onderzoek bevestigt nu dat het inderdaad om de platte oester gaat. Er zijn 10 locaties onderzocht en in totaal 51 exemplaren ontdekt. Met name dode schelpen zijn een goede hechtingsplek (PDF, 7.3 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 4 oktober 2016

  Haalbaarheidsstudie Oesters

  Een verkenning naar de haalbaarheid van een herintroductie van de platte oester in de Nederlandse Waddenzee (PDF, 5.3Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 19 juli 2016

  Factsheet Oesterherstel Waddenzee

  Bureau Waardenburg en Altenburg en Wymenga onderzoeken voor PRW de mogelijke herintroductie van de platte oester in de Waddenzee. Een Factsheet (PDF, 3.2 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 19 juli 2016

  Essay Oesterherstel

  Drie studenten van het VHL schreven een essay over de herintroductie van de oester in de Waddenzee (PDF, 0.7 Mb)

  naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

donderdag 13 september 2018

Primeur op Texel: kweek van inheemse platte oester gelukt

Goed nieuws vanuit de klimaatkamer van het NIOZ op Texel. Voor het eerst zijn hier larven gekweekt van de platte oester.  Daarmee is een belangrijke stap gezet in herstel van dit schelpdier voor de Waddenzee.

meer lezen
donderdag 30 augustus 2018

Veel mosselen en mesheften op het Wad

Integenstelling tot de kokkels gaat het met veel andere schelpdieren wel goed in de Waddenzee. Zo is er veel mosselzaad gevallen, zijn de consumptiemosselen van goede kwaliteit en zijn er gigaveel mesheften op het Wad!

meer lezen
maandag 23 april 2018

Discussiepaper voor een Veerkrachtig Voedselweb Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee  heeft op verzoek van het Ministerie van I&W een discussiepaper gemaakt over een veerkrachtig Voedselweb. Het RCW gebruikt de twee documenten om tot een advies te komen voor toekomstig beleid over de Waddenzee.

meer lezen
donderdag 5 april 2018

Symposium: herstel schelpdierbanken

Het NIOZ op Texel organiseert op donderdagmiddag 12 april een symposium over schelpdierbanken. Het symposium is gratis toegankelijk. Geïnteresseerden kunnen zich via meet@nioz.nl opgeven.

meer lezen
maandag 19 februari 2018

Dode schelpen belangrijk voor terugkeer platte oester

Met name lege schelpen van kokkels vormen een geschikt substraat voor de vestiging van platte oesterlarven. Maar ook Japanse oesters en tal van andere schelpdiersoorten blijken geschikt voor aanhechting van de platte oester. De verschillen worden vooral bepaald door het aanbod van geschikt substraat.

meer lezen
vrijdag 27 oktober 2017

Exotische Japanse oester vriend en vijand van Waddenzeebewoners

Exoten kunnen nieuwe ziekten meebrengen, maar de inheemse soorten ook beschermen tegen zowel nieuwe als oude ziekten. Hoe dat mechanisme precies werkt, is nu voor het eerst in kaart gebracht door Anouk Goedknegt, VU-promovendus aan het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

meer lezen
woensdag 5 oktober 2016

Terugbrengen platte oester in Waddenzee is gewenst en kansrijk

Het terugbrengen van de platte oester in de Waddenzee is zowel ecologisch als sociaal-maatschappelijk gewenst en kansrijk. Het opstarten van een kleinschalig herstelproject van de platte oester in de Waddenzee zou dan ook een logische vervolgstap zijn om uit te vinden of een mogelijke terugkeer van de platte oester ook op grotere schaal haalbaar is.

meer lezen
dinsdag 19 juli 2016

"Richt eerst op natuurherstel bij herintroductie oester in Waddenzee"

Een succesvolle herintroductie van de oester in de Waddenzee moet zich in de eerste fase richten op natuurherstel. Op de  lange termijn kan de oester een exclusief en duurzaam Waddenzee-product worden.

meer lezen
woensdag 17 februari 2016

PRW bekijkt mogelijkheid herintroductie platte oester

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaat de mogelijkheid verkennen of en hoe de platte oester weer teruggebracht kan worden in de Waddenzee.

meer lezen